Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przepisy prawne


PDFKodeks cywilny.pdf

PDFKodeks postępowania cywilnego.pdf

PDFPrawo telekomunikacyjne.pdf

PDFUstawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.pdf

PDFUstawa o inofrmowaniu o cenach towarów i usług.pdf

PDFUstawa o kredycie konsumenckim.pdf

PDFUstawa o ochronie konkurencji i konsumentów.pdf

PDFUstawa o prawach konsumenta.pdf

PDFUstawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.pdf


Wersja XML