Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dom dla dzieci w Czarnowcu


Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom dla Dzieci" w Czarnowcu

ul. Turkusowa 6, 07-411 Rzekuń

tel. 734 868 125

Dyrektor: Jan Krzysztof Gocłowski

Brak opisu obrazka

 

PDFStatut placówki Dom dla Dzieci.pdf
 


Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom dla Dzieci” w Czarnowcu to placówka typu socjalizacyjnego z jednym miejscem interwencyjnym. Dom jest przeznaczony dla 14 wychowanków: dzieci i młodzieży częściowo lub całkowicie pozbawionej opieki własnej rodziny.

Do zadań placówki należy w szczególności zapewnienie całodobowej opieki, wychowania oraz zaspokajania podstawowych potrzeb dzieci. Ponadto zapewnienie możliwości edukacyjnych na stosownym do wieku i rozwoju poziomie oraz wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych. Ważnym zadaniem Domu jest współpraca z rodziną dziecka w celu jego powrotu do domu rodzinnego lub umieszczenia w innej formie opieki zastępczej.

W przypadku dzieci starszych, które nie mają możliwości korzystania z innej formy pieczy zastępczej, przygotowanie do usamodzielnienia po osiągnięciu pełnoletniości. Ideą pracy wychowawczej w placówce jest takie przygotowanie dzieci do dorosłości, aby zechciały "zerwać" z nawykami wyniesionymi z domu rodzinnego – korzystania ze świadczeń oferowanych przez instytucje pomocy społecznej.


Wersja XML