Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Biuro rzeczy znalezionych


Biuro Rzeczy Znalezionych prowadzone jest w Wydziale  Organizacji i Nadzoru - budynek  Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy placu   Gen. J.  Bema 5, 07 – 410 Ostrołęka.

Godziny pracy Biura: poniedziałek  - piątek 8:00 - 16.00

Jeśli zgubiłeś coś wartościowego na terenie Powiatu Ostrołęckiego i nie wiesz gdzie szukać, sprawdź w Biurze Rzeczy Znalezionych, które mieści się  w Wydziale Organizacji i Nadzoru  Starostwa Powiatowego   w Ostrołęce.


Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o przepisy:

Ustawę z dnia 20 lutego 2015r. – o rzeczach znalezionych ( Dz. U. 2015, poz. 397)

Art.183 §1,184 Kc w związku z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 roku poz. 121 z późn. zm.)

Art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2013r.  poz. 595)


Jednocześnie informujemy, że:

Osoby, które roszczą sobie prawo do wymienionych depozytów, winny zgłosić się do Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Ostrołęce: Wydział Organizacji i Nadzoru  (wejście B, parter) tel. (29) 764 28 15.

Depozyt (rzecz znaleziona) zostanie wydany pod warunkiem dokładnego określenia jego wyglądu, znaków szczególnych i podania cech świadczących, że przedmiot jest własnością danej osoby (dowód zakupu, numery seryjne, własne oznaczenia itp.).

Koszty przechowywania i sprzedaży depozytu oraz utrzymania go w należytym stanie, a także koszty zawiadomień i poszukiwań ponosi uprawniony do odbioru. Depozyt może być wydany po uiszczeniu przez uprawnionego wyżej wymienionych kosztów.

Depozyty przechowywane są w magazynie Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, plac gen. J. Bema 5.

Wezwanie do odbioru rzeczy przyjętych do depozytu Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Ostrołęce zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynkach Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy ul. Szpitalnej 2 i placu gen. J. Bema 5  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce.


Komunikaty Biura Rzeczy Znalezionych

PDFKomunikat Biura Rzeczy Znalezionych za lata 2021 - 2022.pdf (428,27KB)

Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Ostrołęce  prowadzący sprawy z zakresu Biura Rzeczy Znalezionych informuje,  że w Biurze Rzeczy Znalezionych  znajdują się:

Rok 2013

Lp.

Data przyjęcia rzeczy

Opis znalezionego przedmiotu

Miejsce znalezienia

1.

29.09.2013 r.

Rower

Miejscowość Korczaki

gm. Rzekuń

 

Rok 2014

Lp.

Data przyjęcia rzeczy

Opis znalezionego przedmiotu

Miejsce znalezienia

1.

23.01.2014 r.

Szalik z dzianiny

Myszyniec

ul. 23 –go Stycznia

2.

23.01.2014 r.

Karta doładowująca  ORANGE

Myszyniec

ul. 23 –go Stycznia

3.

30.06.2014 r.

Kwota pieniężna

Miejscowość Wach

gm. Kadzidło

 

Rok 2015

Lp.

Data przyjęcia rzeczy

Opis znalezionego przedmiotu

Miejsce znalezienia

1.

05.05.2015 r.

Portfel  z materiału

Susk Stary

2.

14.05.2015 r.

Telefon komórkowy

Olszewo – Borki

przy ul. Matejki

3.

12.08.2015

Kwota pieniężna

Rzekuń

ul. Przemysłowa

4.

 28.08.2015 r.

Telefon komórkowy

Olszewo – Borki

ul. Średnia 

5.

17.09.2015 r.

Rower górski

Dzbenin

gm. Rzekuń


Wersja XML