Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
679710161112931264418459165024937585391502618815126620
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000113861076635982
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 15024
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 14610
 3. Informacje teleadresowe
  Wyświetleń: 13969
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 6815
 5. Obwieszczenia i ogłoszenia
  Wyświetleń: 6172
 6. Regulamin organizacyjny Starostwa
  Wyświetleń: 5622
 7. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 5492
 8. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 4737
 9. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 3494
 10. E-sesje
  Wyświetleń: 3030
 11. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2887
 12. Oświadczenia majątkowe członków Zarządu
  Wyświetleń: 2468
 13. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 2441
 14. Uchwały Zarządu
  Wyświetleń: 2187
 15. Uchwały Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1967
 16. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1682
 17. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 1611
 18. Zarządzenia i decyzje Starosty Ostrołęckiego
  Wyświetleń: 1590
 19. Zgłoszenia budowy
  Wyświetleń: 1550
 20. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 1503
 21. Raporty o stanie powiatu
  Wyświetleń: 1494
 22. Skład Zarządu
  Wyświetleń: 1479
 23. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1428
 24. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Ostrołęcki własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym zajętej pod drogę publiczną
  Wyświetleń: 1233
 25. Kompetencje Zarządu
  Wyświetleń: 1226
 26. Geolog Powiatowy
  Wyświetleń: 1195
 27. Koordynator do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce
  Wyświetleń: 1190
 28. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 1142
 29. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 1136
 30. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 1136
 31. Plan pracy Rady
  Wyświetleń: 1129
 32. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 1122
 33. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2016 - 2020
  Wyświetleń: 1111
 34. Uchwały budżetowe
  Wyświetleń: 1099
 35. Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 1072
 36. Statut Powiatu Ostrołęckiego
  Wyświetleń: 1058
 37. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 1040
 38. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1037
 39. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1008
 40. Kompetencje Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1002
 41. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości nr 27/1 o pow. 0,5897 ha, położonej w obrębie PGR Brzeźno gm. Goworowo
  Wyświetleń: 985
 42. Petycje i wnioski mieszkańców
  Wyświetleń: 974
 43. Ogłoszenie o wynikach naboru
  Wyświetleń: 935
 44. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 920
 45. Dom dla dzieci w Czarnowcu - BIP
  Wyświetleń: 905
 46. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 892
 47. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 888
 48. Przetarg nieograniczony na "Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) i bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla gminy Baranowo"
  Wyświetleń: 878
 49. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 877
 50. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 858
 51. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 851
 52. Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na wolne stanowisko głównego księgowego w ZSP w Myszyńcu
  Wyświetleń: 837
 53. Budżet Powiatu
  Wyświetleń: 825
 54. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 824
 55. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 801
 56. E-sesje 2020
  Wyświetleń: 782
 57. Informacje o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 776
 58. Sprawozdania z wykonania budżeu
  Wyświetleń: 768
 59. Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż z zasobu Skarbu Państwa niezabudowanej nieruchomości nr 228/1 o pow. 0,0269 ha, położonej w obrębie Olszewo-Borki
  Wyświetleń: 750
 60. Ogłoszenie o naborze na stanowisko - główny księgowy w ZSP w Myszyńcu
  Wyświetleń: 741
 61. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 722
 62. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 717
 63. Sprawozdania budżetowe
  Wyświetleń: 715
 64. Ogłoszenie o naborze na stanowisko - główny księgowy w ZSP w Myszyńcu
  Wyświetleń: 701
 65. Zarządzenie Starosty Ostrołęckiego w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce
  Wyświetleń: 699
 66. Jednostki organizacyjne Powiatu
  Wyświetleń: 690
 67. Zarządzenie starosty ostrołęckiego w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
  Wyświetleń: 687
 68. Zarządzenie Starosty Ostrołęckiego w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym dnia wolnego od pracy
  Wyświetleń: 681
 69. E-sesje 2018
  Wyświetleń: 678
 70. Skład Rady Powiatu
  Wyświetleń: 677
 71. Akty prawne NPP
  Wyświetleń: 655
 72. Komisje Rady Powiatu
  Wyświetleń: 645
 73. Zapytanie ofertowe na kontrolę i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem bazy danych obiektów topograficznych i GESUT dla gminy Kadzidło
  Wyświetleń: 621
 74. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 600
 75. Przetarg nieograniczony na: „Cyfryzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie digitalizacji dokumentacji źródłowej zgromadzonej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrołęce dla gminy Lelis”
  Wyświetleń: 599
 76. Polecane strony i artykuły
  Wyświetleń: 550
 77. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021
  Wyświetleń: 550
 78. Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych
  Wyświetleń: 547
 79. E-sesje 2021
  Wyświetleń: 541
 80. Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń
  Wyświetleń: 536
 81. E-sesje 2019
  Wyświetleń: 521
 82. Wyjaśnienia do treści SIWZ - Baranowo
  Wyświetleń: 494
 83. Wyjaśnienia do treści SIWZ - Lelis
  Wyświetleń: 466
 84. Sprawozdania finansowe roczne
  Wyświetleń: 419
 85. Zgłoszenie budowy nr GBN.6743.1.07.2021
  Wyświetleń: 406
 86. Wykonanie remontu pomieszczeń magazynowych użytkowanych przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce w budynku przy ul. Fieldorfa "Nila" w Ostrołęce
  Wyświetleń: 393
 87. Kalinowska Beata
  Wyświetleń: 385
 88. Mulawka Małgorzata Aleksandra
  Wyświetleń: 372
 89. Chojnowska Natalia
  Wyświetleń: 344
 90. Budżet Powiatu na 2021 rok
  Wyświetleń: 339
 91. Łępicka Emilia Małgorzta
  Wyświetleń: 338
 92. Rydel Edyta
  Wyświetleń: 338
 93. Szczepańska Małgorzata
  Wyświetleń: 338
 94. Sutnik Leszek
  Wyświetleń: 334
 95. Kozłowski Artur
  Wyświetleń: 333
 96. Pietras Magdalena
  Wyświetleń: 333
 97. Piórkowska Katarzyna
  Wyświetleń: 333
 98. Rybacka Bogumiła
  Wyświetleń: 328
 99. Zalewska Bożena
  Wyświetleń: 324
 100. Szczubełek Marzena Małgorzata
  Wyświetleń: 323
 101. Dostawa laptopa i licencji MS Office
  Wyświetleń: 322
 102. Filipek Jolanta Jadwiga
  Wyświetleń: 322
 103. Małkowski Jacek
  Wyświetleń: 318
 104. Pędzich Edyta
  Wyświetleń: 317
 105. Rejnhard Marta
  Wyświetleń: 316
 106. Sprawozdania finansowe roczne Powiatu Ostrołęckiego
  Wyświetleń: 315
 107. Biedrzycki Kazimierz
  Wyświetleń: 314
 108. Informacja o wykonaniu budżetu za 2021 rok
  Wyświetleń: 314
 109. Wilkowska Agata
  Wyświetleń: 314
 110. Makowiecka Marzena Beata
  Wyświetleń: 313
 111. Szarwacki Artur Romuald
  Wyświetleń: 312
 112. Politowska Edyta
  Wyświetleń: 311
 113. Ostrowska Maria Magdalena
  Wyświetleń: 309
 114. Mierzejewska Elżbieta
  Wyświetleń: 304
 115. Świtaj Sławomir
  Wyświetleń: 303
 116. Sprawozdania finansowe roczne jednostek podległych
  Wyświetleń: 299
 117. Augustyniak Andrzej
  Wyświetleń: 298
 118. Jabłonka Justyna
  Wyświetleń: 297
 119. Ptak Dariusz
  Wyświetleń: 296
 120. Sprawozdanie finansowe Powiatu Ostrołęckiego za 2021 rok
  Wyświetleń: 296
 121. Kuciej Aldona
  Wyświetleń: 294
 122. Koźlarzewska Halina Regina
  Wyświetleń: 292
 123. Konarzewska Kurbiel Barbara
  Wyświetleń: 291
 124. Obrębski Janusz
  Wyświetleń: 291
 125. Białobrzeski Adam Marcin
  Wyświetleń: 290
 126. Budżet Powiatu na 2020 rok
  Wyświetleń: 287
 127. Lis Andrzej
  Wyświetleń: 287
 128. Gorzoch Mariola
  Wyświetleń: 286
 129. Parzychowski Krzysztof
  Wyświetleń: 285
 130. Domian Dariusz
  Wyświetleń: 284
 131. Rzewnicki Kazimierz
  Wyświetleń: 284
 132. Informacja o wykonaniu budżetu za 2020 rok
  Wyświetleń: 283
 133. Sprawozdanie finansowe Powiatu Ostrołęckiego za 2020 rok
  Wyświetleń: 283
 134. Lipka Tadeusz
  Wyświetleń: 282
 135. Grzyb Andrzej Stanisław
  Wyświetleń: 281
 136. Nowak Jarosław
  Wyświetleń: 281
 137. Ceberek Sławomir
  Wyświetleń: 280
 138. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej za 2021 rok
  Wyświetleń: 279
 139. Bączek Barbara
  Wyświetleń: 277
 140. Chełstowski Krzysztof
  Wyświetleń: 277
 141. Kubeł Stanisław
  Wyświetleń: 277
 142. Napiórkowska Zofia
  Wyświetleń: 276
 143. Mulawka Antoni Tadeusz
  Wyświetleń: 275
 144. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej za 2020 rok
  Wyświetleń: 275
 145. Lipka Stanisław
  Wyświetleń: 274
 146. Zyśk Arkadiusz
  Wyświetleń: 274
 147. Dobkowska Duszak Ewa
  Wyświetleń: 273
 148. Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych Powiatu Ostrołęckiego za 2020 rok
  Wyświetleń: 268
 149. Domurad Małgorzata Mariola
  Wyświetleń: 266
 150. Sprawozdanie budżetowe Powiatu Ostrołęckiego za 2020 rok
  Wyświetleń: 265
 151. Sprawozdanie budżetowe Powiatu Ostrołęckiego za 2021 rok
  Wyświetleń: 264
 152. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2021 rok
  Wyświetleń: 264
 153. Frydryk Janusz
  Wyświetleń: 263
 154. Gocłowski Jan Krzysztof
  Wyświetleń: 262
 155. Buczyńska Anna Hanna
  Wyświetleń: 261
 156. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2020 rok
  Wyświetleń: 261
 157. Krukowska Beata Ewa
  Wyświetleń: 260
 158. Bakuła Grzegorz Artur
  Wyświetleń: 258
 159. Liżewski Piotr
  Wyświetleń: 256
 160. Pędzich Waldemar
  Wyświetleń: 256
 161. Dobkowski Wojciech Jerzy
  Wyświetleń: 253
 162. Subda Stanisław
  Wyświetleń: 251
 163. Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych Powiatu Ostrołęckiego za 2021 rok
  Wyświetleń: 249
 164. Bacławski Mariusz
  Wyświetleń: 244
 165. Ścibek Kazimierz
  Wyświetleń: 238
 166. Wieloletnia Prognoza Finansowa - 2021
  Wyświetleń: 227
 167. Zakup łodzi motorowej wraz silnikiem w celu ochrony wód rzeki Narew i jej dopływów
  Wyświetleń: 224
 168. Wieloletnia Prognoza Finansowa - 2020
  Wyświetleń: 211
 169. Dostawa komputerów, akcesoriów i oprogramowania
  Wyświetleń: 160
 170. Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów
  Wyświetleń: 120
 171. Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych z rolnych na leśne obejmujących 148 działek
  Wyświetleń: 100
 172. Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych z rolnych na leśne obejmujących 151 działek
  Wyświetleń: 99
 173. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.483.2021
  Wyświetleń: 80
 174. Malanowska Magdalena
  Wyświetleń: 69
 175. Mrozek-Rawa Magdalena Dominika
  Wyświetleń: 68
 176. Śledziewska Kinga
  Wyświetleń: 66
 177. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.594.2021
  Wyświetleń: 60
 178. Zapytanie ofertowe na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych obejmujących 60 działek w gm. Troszyn
  Wyświetleń: 56
 179. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.571.2021
  Wyświetleń: 50
 180. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.63.2021
  Wyświetleń: 46
 181. Zapytanie ofertowe na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych obejmujących 60 działek w gm. Troszyn
  Wyświetleń: 44
 182. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.602.2021
  Wyświetleń: 38
 183. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.621.2021
  Wyświetleń: 37
 184. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.631.2021
  Wyświetleń: 37
 185. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.64.2021
  Wyświetleń: 36
 186. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.65.2021
  Wyświetleń: 36
 187. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.65.2021
  Wyświetleń: 36
 188. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.620.2021
  Wyświetleń: 36
 189. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.652.2021
  Wyświetleń: 36
 190. Wieloletnia Prognoza Finansowa - 2022
  Wyświetleń: 35
 191. Budżet Powiatu na 2022 rok
  Wyświetleń: 34
 192. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.642.2021
  Wyświetleń: 32
 193. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.67.2021
  Wyświetleń: 31
 194. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.590.2021
  Wyświetleń: 26
 195. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.60.2021
  Wyświetleń: 22
 196. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.61.2021
  Wyświetleń: 21
 197. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.62.2021
  Wyświetleń: 21
 198. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.658.2021
  Wyświetleń: 7
Wersja XML