Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkursy ofert


Wybór ofert i udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2022 roku.

Informujemy, że Zarząd Powiatu w Ostrołęce w dniu 18 marca 2022 roku podjął uchwałę nr 779/2022 w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2022 roku dotyczących kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

PDFUchwała nr 779.2022 z dnia 18.03.2022 roku w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację w 2022 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego.pdf

PDFWykaz ofert z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury.pdf

PDFWykaz ofert z zakresu kultury fizycznej.pdf


Powołanie Komisji Konkursowej

Informujemy, że Zarząd Powiatu w Ostrołęce podjął w dniu 3 marca 2022 roku Uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2022 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

PDFUchwała Nr 766 z dn. 02.03.2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2022 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego.pdf

PDFRegulamin pracy Komisji.pdf


Ogłoszenie naboru kandydatów do Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

Zarząd Powiatu w Ostrołęce zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2022 r. w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

PDFOgłoszenie naboru do komisji.pdf

DOCXFormularz zgłoszeniowy.docx


Ogłoszenie konkursów na realizację w 2022 roku zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury oraz z zakresu kultury fizycznej.

Informujemy, że Zarząd Powiatu w Ostrołęce ogłosił 21 stycznia 2022 r. konkursy na realizację w 2022 roku zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury oraz z zakresu kultury fizycznej.

Zarówno w jednym, jak i drugim konkursie oferty należy wypełnić i złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy internetowej „WITKAC" dostępnej na stronie www.witkac.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2022 r. do godz. 16.00.

Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w terminie do 18 lutego 2022 r. godz. 14.00 w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, pl. gen. J. Bema 5 lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, pl. gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka (liczy się data wpływu do urzędu).

PDFUchwała Nr 745 z dnia 21.01.2022 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury fizycznej.pdf

PDFOgłoszenie konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury fizycznej.pdf

PDFUchwała Nr 744 z dnia 21.01.2022 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury.pdf

PDFOgłoszenie konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury.pdf


Informujemy, że w dniu 22 listopada br. Rada Powiatu w Ostrołęce podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”

PDFUchwała Nr XL.293.2021 z dnia 22.11.2021 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.pdf

PDFProgram Współpracy.pdf


Informacja o wynikach konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”


Starosta Ostrołęcki przedstawia do konsultacji społecznych projekt „Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”.


Wybór ofert i udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2021 roku.

Informujemy, że Zarząd Powiatu w Ostrołęce w dniu 11 marca 2021 roku podjął uchwałę nr 554/2021 w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2021 roku dotyczących kultury i ochrony dóbr kultury
oraz kultury fizycznej.

PDFUchwała nr 554.2021 z dnia 11.03.2021 roku w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego.pdf

PDFWykaz ofert z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury.pdf

PDFWykaz ofert z zakresu kultury fizycznej.pdf

Dokumenty:

DOCOpis faktury - sport.doc

DOCOpis faktury - kultura.doc


Powołanie Komisji Konkursowej

Informujemy, że Zarząd Powiatu w Ostrołęce podjął w dniu 3 marca 2021 roku Uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

PDFUchwała Nr 552 z dnia 03.02.2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego.pdf

PDFRegulamin pracy Komisji.pdf


Ogłoszenie naboru kandydatów do Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

Zarząd Powiatu w Ostrołęce zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2021 r. w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

PDFUchwała nr 538 z dnia 29.01.21 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2021 roku zadań publicznych.pdf

PDFZałącznik do Uchwały nr 538 ogłoszenie do komisji konkursowej.pdf

DOCXFormularz zgloszenia kandydata.docx


Ogłoszenie konkursów na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury oraz z zakresu kultury fizycznej.

Informujemy, że Zarząd Powiatu w Ostrołęce ogłosił 21 stycznia 2021 r. konkursy na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury oraz z zakresu kultury fizycznej.

Zarówno w jednym, jak i drugim konkursie oferty należy wypełnić i złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy internetowej „WITKAC" dostępnej na stronie www.witkac.pl w nieprzekraczalnym terminie do 12 lutego 2021 r. do godz. 14.30.

Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w terminie do 17 lutego 2021 r. godz. 15.00 w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, pl. gen. J. Bema 5 lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, pl. gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka (liczy się data wpływu do urzędu).

PDFUchwała Nr 529 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury fizycznej z dnia 21 .01.2021 roku.pdf

PDFOgłoszenie na otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury fizycznej.pdf

PDFUchwała Nr 528 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury z dnia 21.01.2021.pdf

PDFOgłoszenie na otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury.pdf


Program współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Informujemy, że w dniu 5 listopada br. Uchwałą Nr XXIV/200/2020 Rady Powiatu w Ostrołęce uchwalono "Program współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok".

PDFTreść uchwały.pdf

PDFProgram współpracy.pdf


Wybór ofert i udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2020 roku

Informujemy, że Zarząd Powiatu w Ostrołęce w dniu 5 marca 2020 roku podjął uchwałę nr 347/2020 w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2020 roku dotyczących kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

W wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego wybrano oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2020 roku z zakresu:

DOCkultury i ochrony dóbr kultury.doc

DOCkultury fizycznej.doc


Powołanie Komisji Konkursowej

Informujemy, że w dniu 12 lutego 2020 roku Zarząd Powiatu w Ostrołęce podjął Uchwałę Nr 335/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2020 roku w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

Komisja powołana została do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2020 roku w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

DOCTreść uchwały.doc

DOCRegulamin pracy Komisji.doc


Ogłoszenie naboru kandydatów do prac w Komisji Konkursowej

Informujemy, że w dniu 23 stycznia 2020 roku Zarząd Powiatu w Ostrołęce podjął Uchwałę Nr 324/2020 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2020 roku w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

Zarząd Powiatu w Ostrołęce zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do zgłaszania kandydatów do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2020 r. w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 7 lutego 2020 roku.

DOCTreść ogłoszenia - kandydaci.doc

DOCFormularz zgłoszeniowy - kandydaci.doc


Ogłoszenie konkursu ofert w dziedzinie kultury fizycznej

Informujemy, że w dniu 16 stycznia 2020 roku Zarząd Powiatu w Ostrołęce podjął Uchwałę Nr 322/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2020 roku dotyczących kultury fizycznej.

Oferty należy wypełnić i złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy internetowej „WITKAC” dostępnej na stronie www.witkac.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lutego 2020 roku do godz. 14.30.

Organizacja, która nie posiada jeszcze konta w WITKAC powinna zarejestrować się na stronie www.witkac.pl.

Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie 11 lutego 2020 roku godz. 17.00 w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, pl. Bema 5 lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, Plac Gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka (liczy się data wpływu do urzędu

DOCTreść ogłoszenia - sport.doc

DOCOpis faktury - sport.doc


Ogłoszenie konkursu ofert w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury

Informujemy, że w dniu 16 stycznia 2020 roku Zarząd Powiatu w Ostrołęce podjął Uchwałę Nr 321/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2020 roku dotyczących kultury i ochrony dóbr kultury.

Oferty należy wypełnić i złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy internetowej „WITKAC” dostępnej na stronie www.witkac.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lutego 2020 roku do godz. 14.30.

Organizacja, która nie posiada jeszcze konta w WITKAC powinna zarejestrować się na stronie www.witkac.pl.

Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie 11 lutego 2020 roku godz. 17.00 w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, pl. Bema 5 lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, Plac Gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka (liczy się data wpływu do urzędu

DOCTreść ogłoszenia - kultura.doc

DOCOpis faktury - kultura.doc


Program współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Informujemy, że w dniu 28 listopada br. Uchwałą Nr XIII/127/2019 Rady Powiatu w Ostrołęce uchwalono "Program współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok".

DOCXProgram współpracy.docx


Wersja XML