Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkursy ofert


Wybór ofert i udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2023 roku.

Informujemy, że Zarząd Powiatu w Ostrołęce w dniu 15 marca 2023 roku podjął uchwałę w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2023 roku dotyczących kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej

PDFUchwała nr 1005 z dnia 15.03.2023 roku w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację w 2023 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.pdf (270,31KB)

PDFWykaz ofert z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury.pdf (213,20KB)

PDFWykaz ofert z zakresu kultury fizycznej.pdf (381,62KB)


Powołanie Komisji Konkursowej

Informujemy, że Zarząd Powiatu w Ostrołęce podjął w dniu 7 marca 2023 roku Uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2023 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

PDFUchwała nr 1000 z dnia 07.03.2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2023 roku zadań publicznych.pdf (276,65KB)

PDFRegulamin pracy Komisji.pdf (208,40KB)


Ogłoszenie naboru kandydatów do Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

Zarząd Powiatu w Ostrołęce zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2023 r. w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

PDFOgłoszenie o naborze kandydatów do Komisji Konkursowej.pdf (386,25KB)

DOCXFormularz zgłoszenia.docx (25,49KB)


Ogłoszenie konkursów na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury oraz z zakresu kultury fizycznej.

Informujemy, że Zarząd Powiatu w Ostrołęce ogłosił 24 stycznia 2023 r. konkursy na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury oraz z zakresu kultury fizycznej.

Zarówno w jednym, jak i drugim konkursie oferty należy wypełnić i złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy internetowej „WITKAC" dostępnej na stronie www.witkac.pl w nieprzekraczalnym terminie do 16 lutego 2023 r. do godz. 15.00.

Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w terminie do 20 lutego 2023 r. godz. 15.00 w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, pl. gen. J. Bema 5 lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, pl. gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka (liczy się data wpływu do urzędu).

PDFUchwała nr 972 z dnia 24.01.2023 roku ww sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury fizycznej.pdf (267,07KB)

PDFOgłoszenie konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury fizycznej.pdf (428,51KB)

PDFUchwała nr 971 z dnia 24.01.2023 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury.pdf (267,76KB)

PDFOgłoszenie konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury.pdf (431,91KB)


Program współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Informujemy, że w dniu 28 listopada 2022 roku Rada Powiatu w Ostrołęce podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok”

PDFUchwała Nr LV.389.2022 z dnia 28.11.2022 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok”.pdf (259,00KB)

PDFProgram współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok.pdf (432,27KB)


Informujemy, że Starosta Ostrołęcki ogłosił konsultacje społeczne do projektu "Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok".

Celem konsultacji jest poznanie opinii oraz uwag dotyczących proponowanych w projekcie Programu zasad, warunków i możliwości jego realizacji w 2023 roku.

Opinie i uwagi do projektu „Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok” należy zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w dniach od 20 września do 20 października 2022 roku.

PDFZarządzenie Starosty Ostrołęckiego nr 30 z dnia 13.09.2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok.pdf (194,64KB)

PDFOgłoszenie Starosty o konsultacjach projektu Programu Współpracy.pdf (392,72KB)

PDFProgram Współpracy Projekt.pdf (431,54KB)

PDFFormularz zgłaszania opinii i uwag.pdf (209,55KB)

PDFInformacja z przeprowadzonych konsultacji.pdf (185,41KB)


Wybór ofert i udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2022 roku.

Informujemy, że Zarząd Powiatu w Ostrołęce w dniu 18 marca 2022 roku podjął uchwałę nr 779/2022 w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2022 roku dotyczących kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

PDFUchwała nr 779.2022 z dnia 18.03.2022 roku w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację w 2022 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego.pdf (271,22KB)

PDFWykaz ofert z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury.pdf (215,69KB)

PDFWykaz ofert z zakresu kultury fizycznej.pdf (379,34KB)


Powołanie Komisji Konkursowej

Informujemy, że Zarząd Powiatu w Ostrołęce podjął w dniu 3 marca 2022 roku Uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2022 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

PDFUchwała Nr 766 z dn. 02.03.2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2022 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego.pdf (277,14KB)

PDFRegulamin pracy Komisji.pdf (207,78KB)


Ogłoszenie naboru kandydatów do Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

Zarząd Powiatu w Ostrołęce zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2022 r. w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

PDFOgłoszenie naboru do komisji.pdf (384,44KB)

DOCXFormularz zgłoszeniowy.docx (28,10KB)


Ogłoszenie konkursów na realizację w 2022 roku zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury oraz z zakresu kultury fizycznej.

Informujemy, że Zarząd Powiatu w Ostrołęce ogłosił 21 stycznia 2022 r. konkursy na realizację w 2022 roku zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury oraz z zakresu kultury fizycznej.

Zarówno w jednym, jak i drugim konkursie oferty należy wypełnić i złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy internetowej „WITKAC" dostępnej na stronie www.witkac.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2022 r. do godz. 16.00.

Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w terminie do 18 lutego 2022 r. godz. 14.00 w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, pl. gen. J. Bema 5 lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, pl. gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka (liczy się data wpływu do urzędu).

PDFUchwała Nr 745 z dnia 21.01.2022 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury fizycznej.pdf (267,26KB)

PDFOgłoszenie konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury fizycznej.pdf (431,81KB)

PDFUchwała Nr 744 z dnia 21.01.2022 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury.pdf (267,12KB)

PDFOgłoszenie konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury.pdf (432,56KB)


Program współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Informujemy, że w dniu 22 listopada br. Rada Powiatu w Ostrołęce podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”

PDFUchwała Nr XL.293.2021 z dnia 22.11.2021 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.pdf (258,44KB)

PDFProgram Współpracy.pdf (431,94KB)


Informacja o wynikach konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”


Starosta Ostrołęcki przedstawia do konsultacji społecznych projekt „Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”.


Wybór ofert i udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2021 roku.

Informujemy, że Zarząd Powiatu w Ostrołęce w dniu 11 marca 2021 roku podjął uchwałę nr 554/2021 w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2021 roku dotyczących kultury i ochrony dóbr kultury
oraz kultury fizycznej.

PDFUchwała nr 554.2021 z dnia 11.03.2021 roku w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego.pdf (269,62KB)

PDFWykaz ofert z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury.pdf (211,59KB)

PDFWykaz ofert z zakresu kultury fizycznej.pdf (381,35KB)

Dokumenty:

DOCOpis faktury - sport.doc (35,00KB)

DOCOpis faktury - kultura.doc (35,00KB)


Powołanie Komisji Konkursowej

Informujemy, że Zarząd Powiatu w Ostrołęce podjął w dniu 3 marca 2021 roku Uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

PDFUchwała Nr 552 z dnia 03.02.2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego.pdf (277,41KB)

PDFRegulamin pracy Komisji.pdf (208,89KB)


Ogłoszenie naboru kandydatów do Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

Zarząd Powiatu w Ostrołęce zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2021 r. w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

PDFUchwała nr 538 z dnia 29.01.21 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2021 roku zadań publicznych.pdf (138,85KB)

PDFZałącznik do Uchwały nr 538 ogłoszenie do komisji konkursowej.pdf (136,23KB)

DOCXFormularz zgloszenia kandydata.docx (25,07KB)


Ogłoszenie konkursów na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury oraz z zakresu kultury fizycznej.

Informujemy, że Zarząd Powiatu w Ostrołęce ogłosił 21 stycznia 2021 r. konkursy na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury oraz z zakresu kultury fizycznej.

Zarówno w jednym, jak i drugim konkursie oferty należy wypełnić i złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy internetowej „WITKAC" dostępnej na stronie www.witkac.pl w nieprzekraczalnym terminie do 12 lutego 2021 r. do godz. 14.30.

Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w terminie do 17 lutego 2021 r. godz. 15.00 w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, pl. gen. J. Bema 5 lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, pl. gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka (liczy się data wpływu do urzędu).

PDFUchwała Nr 529 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury fizycznej z dnia 21 .01.2021 roku.pdf (312,54KB)

PDFOgłoszenie na otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury fizycznej.pdf (2,41MB)

PDFUchwała Nr 528 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury z dnia 21.01.2021.pdf (315,42KB)

PDFOgłoszenie na otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury.pdf (2,37MB)


Program współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Informujemy, że w dniu 5 listopada br. Uchwałą Nr XXIV/200/2020 Rady Powiatu w Ostrołęce uchwalono "Program współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok".

PDFTreść uchwały.pdf (122,25KB)

PDFProgram współpracy.pdf (187,03KB)


Wybór ofert i udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2020 roku

Informujemy, że Zarząd Powiatu w Ostrołęce w dniu 5 marca 2020 roku podjął uchwałę nr 347/2020 w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2020 roku dotyczących kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

W wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego wybrano oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2020 roku z zakresu:

DOCkultury i ochrony dóbr kultury.doc (44,50KB)

DOCkultury fizycznej.doc (40,00KB)


Powołanie Komisji Konkursowej

Informujemy, że w dniu 12 lutego 2020 roku Zarząd Powiatu w Ostrołęce podjął Uchwałę Nr 335/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2020 roku w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

Komisja powołana została do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2020 roku w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

DOCTreść uchwały.doc (51,00KB)

DOCRegulamin pracy Komisji.doc (63,00KB)


Ogłoszenie naboru kandydatów do prac w Komisji Konkursowej

Informujemy, że w dniu 23 stycznia 2020 roku Zarząd Powiatu w Ostrołęce podjął Uchwałę Nr 324/2020 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2020 roku w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

Zarząd Powiatu w Ostrołęce zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do zgłaszania kandydatów do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2020 r. w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 7 lutego 2020 roku.

DOCTreść ogłoszenia - kandydaci.doc (46,00KB)

DOCFormularz zgłoszeniowy - kandydaci.doc (52,00KB)


Ogłoszenie konkursu ofert w dziedzinie kultury fizycznej

Informujemy, że w dniu 16 stycznia 2020 roku Zarząd Powiatu w Ostrołęce podjął Uchwałę Nr 322/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2020 roku dotyczących kultury fizycznej.

Oferty należy wypełnić i złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy internetowej „WITKAC” dostępnej na stronie www.witkac.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lutego 2020 roku do godz. 14.30.

Organizacja, która nie posiada jeszcze konta w WITKAC powinna zarejestrować się na stronie www.witkac.pl.

Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie 11 lutego 2020 roku godz. 17.00 w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, pl. Bema 5 lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, Plac Gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka (liczy się data wpływu do urzędu

DOCTreść ogłoszenia - sport.doc (76,50KB)

DOCOpis faktury - sport.doc (35,00KB)


Ogłoszenie konkursu ofert w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury

Informujemy, że w dniu 16 stycznia 2020 roku Zarząd Powiatu w Ostrołęce podjął Uchwałę Nr 321/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2020 roku dotyczących kultury i ochrony dóbr kultury.

Oferty należy wypełnić i złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy internetowej „WITKAC” dostępnej na stronie www.witkac.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lutego 2020 roku do godz. 14.30.

Organizacja, która nie posiada jeszcze konta w WITKAC powinna zarejestrować się na stronie www.witkac.pl.

Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie 11 lutego 2020 roku godz. 17.00 w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, pl. Bema 5 lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, Plac Gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka (liczy się data wpływu do urzędu

DOCTreść ogłoszenia - kultura.doc (71,50KB)

DOCOpis faktury - kultura.doc (35,00KB)


Program współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Informujemy, że w dniu 28 listopada br. Uchwałą Nr XIII/127/2019 Rady Powiatu w Ostrołęce uchwalono "Program współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok".

DOCXProgram współpracy.docx (43,17KB)


Wersja XML