Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udzielone dotacje w roku 2018

Obiekt Zakres prac/ Wykonane prace w ramach udzielonej dotacji Wnioskodawca Wysokość przekazanej dotacji (zł)

Kościół parafialny p.w. Św. Anny w Dąbrówce

Wymiana pokrycia dachowego (prace rozbiórkowe dachu: zdemontowanie pokrycia dachowego i obróbki blacharskie oraz orynnowanie; zmodernizowano z wymianą więźbę dachową; zaimpregnowano elementy pokrycia dachowego; wykonano nowe pokrycie dachowe na dachu głównym, nad prezbiterium, zakrystią i kruchtą.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

przed remontem              po remoncie

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Anny w Dąbrówce 40 000
Kościół Parafialny p.w. Św. Michała Archanioła w Czarni

Wykonano naprawę więźby dachowej ołacenie kościoła,  wykonanie łat i kontrłat, krycie dachu blachą, montaż nowego orynnowania

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Czarni 50 000
Zespół sakralny z XVI w. w Kleczkowie: kościół p.w. Św. Wawrzyńca wraz z wystrojem wnętrza, wikarówką, murami obronnymi i dzwonnicą oraz otoczenie w promieniu 50m.

Wykonano pionową izolację fundamentów, drenaż opaskowy zewnętrzny oraz odprowadzenie wód opadowych z rur spustowych dachu kościoła

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wawrzyńca w Kleczkowie 50 000
Kościół parafialny p.w. Św. Michała wraz z dzwonnicą, kaplicą przedpogrzebową oraz terenem cmentarza kościelnego w Czerwinie pow. ostrołęcki

W ramach prac konserwatorskich i restauratorskich dwóch bliźniaczych ołtarzy mniejszych wykonano pełną konserwację techniczną (rozebrano i oczyszczono obiekt, wzmocniono strukturalnie drewno przez impregnację i zabezpieczono je przed biodegradacją; wymieniono i uzupełniono niezbędne elementy, usunięto wtórne, niestarannie i wadliwie wykonane elementy) i estetyczną (uzupełniono elementy snycerskie; wykonano złocenia, srebrzenia, zrekonstruowano warstwę malarską; skonsolidowano i wyszlifowano zaprawy)

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Czerwinie 50 000
Kościół p.w. Ducha Świętego w Kadzidle

Wykonano prace odnawialne i odtworzeniowe rynien i rur spustowych na dachu zabytkowego kościoła (rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów; obróbki z blachy miedzianej; izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe; montaż rynien dachowych)

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Ducha Świętego w Kadzidle 60 000
Kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Lipnikach

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczno-budowlaną, prace remontowe dachu (nawy głównej i zakrystii), wymieniono belki stropowe oraz wykonano prace remontowe prezbiterium

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

przed remontem              po remoncie

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Lipnikach 50 000

 

 

Wersja XML