Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin wynagradzania nauczycieli


PDFUchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołch i placówkach prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki.pdf

PDFUchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki.pdf

PDFUchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania oraz przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom.pdf

PDFUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określajacego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach.pdf

PDFUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania oraz przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki.pdf


Wersja XML