Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasady wynagradzania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli


PDFUchwała zmianiajaca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć naczycieli w szkołach dla których Powiat Ostrołęcki jest organem prowadzącym.pdf

PDFUchwała zmieniajaca uchwałę w sprawie okreslenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w szkołach, dla których Powiat Ostrołęcki jest organem prowadzącym.pdf

PDFUchwała w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w szkołach dla których Powiat Ostrołeceki jest organem prowadzącym.pdf

PDFUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w szkołach dla których Powiat Ostrołęcki jest organem prowadzącym.pdf

PDFUchwała w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w szkołach dla których Powiat Ostrołęcki jest organem prowadzącym.pdf


Wersja XML