Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Logo Powiatu Ostrołęckiego


Logo1.gif

 

W dniu 23 kwietnia 2001 roku Rada Powiatu w Ostrołęce uchwałą Nr XXI/128/2001 ustanowiła znak graficzny (logo) Powiatu Ostrołęckiego.

Uzasadnienie.

W obliczu zmian samorządowych, jakie przyniosła nam reforma Powiat Ostrołęcki, aby mógł być konkurencyjny potrzebuje skutecznego narzędzia wyróżniającego region spośród innych w Polsce i na świecie. Niewątpliwie takim narzędziem jest kompleksowy "System Identyfikacji Wizualnej Powiatu Ostrołęckiego". Jasny, przejrzysty system, w dobie natłoku informacji, stanowi podstawę do rozpoznawania przekazu promocyjnego powiatu przez potencjalnych inwestorów, partnerów oraz społeczność.

Opracowanie herbu, flagi, logo powiatu, które oddając jego charakter i tradycje, stanowi podstawę dla wszelkich działań marketingowych, służących promocji powiatu, a w perspektywie składa się na kompleksowy system identyfikacji.

Ustanowienie herbu i flagi powiatu wymaga przygotowania rzetelnego studium historyczno-heraldycznego oraz procesu projektowania i uzgadniania wzorów zgodnie z zasadami weksykologii i heraldyki i jest procesem długotrwałym. Dużo prostszym procesem jest proces opracowania logo powiatu, którego uwieńczeniem jest zatwierdzenie przez Radę Powiatu w Ostrołęce.

Zatwierdzony wzór logo jest projektem grafika i architekta p. Marcina Żerańskiego, który jest autorem wielu znaków graficznych, wśród których są loga nagrodzone w ogólnopolskich konkursach w Krakowie i Białymstoku.

Projekt jest zgodny z zasadami tworzenia nowoczesnych znaków graficznych regionów geograficznych i administracyjnych. Znaki tego typu powinny charakteryzować się nieco abstrakcyjną, lekką kompozycją, stworzoną płynnymi, dynamicznymi liniami i czystymi kolorami.

Idea tworzenia znaku graficznego dla Powiatu Ostrołęckiego polegała na dobraniu prostych form i podstawowych kolorów wynikających z charakteru naszego obszaru. Znak tworzony był w myśl zasady tzw. polskiej szkoły znaku graficznego. Dynamiczne kształty ożywiają prostą formę, stworzoną tylko z dwóch elementów - dwukolorowego tła i powtórzonej czterokrotnie wstęgi.

Forma ta łączy w sobie dwie, różne części powiatu ostrołęckiego - puszczańskiej (kurpiowskiej) północy i rolniczego (szlacheckiego) południa. Dla północnej części powiatu wybrany został kolor zielony, symbolizujący Puszczę Kurpiowską, dla południowej - kolor żółty, symbolizujący bogactwo pól zbożowych. Kolory te są najprostszymi symbolami nasuwającymi na myśl najprostsze skojarzenia. Mają również wyraz socjologiczny. Zielony - kojarzony jest ze spokojem, stabilizacja, nadzieją, żółty (ciepły) - ze stałością, mądrością, błyskotliwością oraz cierpliwością i wytrwałością.

Pozioma wstęga symbolizuje rzekę Narew, zaś pionowe to rzeki: Omulew, Rozoga i Szkwa, które ze względu na, wręcz nienaturalny bieg, (płyną one równolegle do siebie, co jest wyjątkiem w skali całego kraju) zostały wyeksponowane w logo. Napis "Powiat Ostrołęcki" ma prostą formę, która nie zaburza kompozycji plastycznej.

Znak graficzny może funkcjonować z nazwą, jak również bez niej. Projekt znaku graficznego powiatu ostrołęckiego, jego forma i kolorystyka odpowiada charakterowi (rolniczego, zasobnego w lasy i rzeki) powiatu ostrołęckiego. W bardzo nowoczesny sposób identyfikuje jego teren i charakter gospodarki. Będzie niewątpliwie doskonałym nośnikiem idei "Najczystszego Powiatu w Zjednoczonej Europie" i samorządu, który w imieniu lokalnej społeczności "zawarł kontrakt z naturą, promuje ochronę własnego środowiska oraz popiera ideę rozważnego i racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych".

Logo2.gif     Logo3.gif


Wersja XML