Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiat ze wsparciem z "Aktywnej tablicy"

Powiat Ostrołęcki uzyskał wsparcie finansowe w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

W 2020 roku  możliwość wnioskowania miały po raz pierwszy szkoły ponadpodstawowe. Środki w wysokości 154 000 zł , pochodzące z budżetu państwa oraz 38 500 zł, jako 20- procentowy  wkład własny Powiatu Ostrołęckiego będą przeznaczone na zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie dźwięku, głosu oraz tablice interaktywne i projektory. 

Złożono 11 wniosków dotyczących szkół funkcjonujących w siedmiu  zespołach szkół powiatowych. Środki finansowe,  po 14 000 zł , na zakupy otrzymał Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie, Czerwinie, Goworowie, Troszynie - angażując przy tym po 3500 zł wkładu własnego. Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle i Łysych wzbogaci się o sprzęt  wartości 35 000 zł, z czego 28 000 zł stanowić będą środki pochodzące z dotacji. Zespół Szkół Powiatowych w Myszyńcu uzyskał dofinansowanie dla 3 szkół, o łącznej wysokości 42 000 zł. To przy zaangażowaniu 10 500 zł wkładu własnego,  daje możliwość zakupów za kwotę  52 500 zł.  Środki będą wydatkowane po podpisaniu umowy o udzielnie dotacji celowej, która  została już podpisana przez starostę ostrołęckiego, wicestarostę i skarbnika powiatu.

 

Wersja XML