Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udzielone dotacje w roku 2019

Obiekt Zakres prac/ Wykonane prace w ramach udzielonej dotacji Wnioskodawca Wysokość przekazanej dotacji (zł)
Bazylika Mniejsza p.w. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu

Zakres prac obejmował: naprawę powierzchni murów zabytkowych przy głębokości kucia do ½ cegły; uzupełnienie i naprawę murów z wystrojem architektonicznym z cegły gotyckiej; wykonanie kształtek profilowych z cegły gotyckiej; naprawę pęknięć w murach grubych z cegły gotyckiej; spoinowanie murów z wystrojem architektonicznym z cegły gotyckiej; piaskowanie powierzchni muru z kamienia i z cegły; usunięcie starych powłok bitumicznych(wykwitów) przez piaskowanie; impregnację elewacji metodą natryskową; obróbki blacharskie z blachy miedzianej; wykonanie tynków renowacyjnych na ścianach nakładanych ręcznie.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

przed remontem              po remoncie

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu 100 000
Zespół sakralny z XVI w. w Kleczkowie: kościół p.w. Św. Wawrzyńca wraz z wystrojem wnętrza, wikarówką, murami obronnymi i dzwonnicą oraz otoczenie w promieniu 50m.

Dofinansowano wymianę instalacji elektrycznej wikarówki i dzwonnicy.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

przed remontem              po remoncie

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wawrzyńca w Kleczkowie 58 000
Kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Lipnikach

Wykonano: dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych; wymiana drewnianych belek stropowych poprzecznych wraz z wykonaniem połączeń za pomocą klamer stalowych. Nakładka drewniana gr. 10cm obustronna skręcana śrubami;
 Montaż łaty 5x5 cm mocowania wkrętami do nakładki i do belki stropowej; oczyszczenie belek drewnianych przy użyciu szczotek stalowych, przeszlifowanie szlifierką kątową – przygotowanie do impregnacji; dwukrotna dezynsekcja preparatami zwalczająca żerujące owady.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

przed remontem              po remoncie

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Lipnikach 80 000
Murowany neogotycki kościół z 1918 roku w Baranowie

Dofinansowano wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont zabytkowego kościoła.

Parafia Rzymskokatolickiej p.w. Św. Bartłomieja AP w Baranowie 40 000
Kaplica cmentarna

W ramach dofinansowania rozebrano istniejące pokrycie dachu i naprawiono elementy więźby dachowej, wykonano nowe pokrycie dachu i montaż odnowionego krzyża.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

przed remontem              po remoncie

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu 22 000
Wersja XML