Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat Starosty Ostrołęckiego dotyczący pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrołęckiego

W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii oraz działając na podstawie art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.) Starosta Ostrołęcki informuje, że od 9 listopada 2020 r. do  odwołania porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będą udzielane wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalnie).

W celu skorzystania z porad nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  należy zadzwonić pod numer telefonu 731 407 207 oraz przesłać na adres: skan lub zdjęcie wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Po uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego anonimową opinię można przekazać przesyłając pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, Plac Bema 5, 07-410 Ostrołęka.

PDFInformacja dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniających innych osób w ciągu ostatniego roku.pdf

PDFKarta pomocy NPP.pdf
 

Wersja XML