Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na kontrolę i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem bazy danych obiektów topograficznych i GESUT dla gminy Kadzidło

PDFZapytanie ofertowe na kontrolę i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem bazy danych obiektów topograficznych i GESUT dla gminy Kadzidło.pdf

PDFZał. 1 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf

PDFZał. 2 - Formularz oferty.pdf

PDFZał. 3 - Wykaz usług.pdf

PDFZał. 4 - Wzór umowy.pdf


PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf
 

Wersja XML