Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń

PDFZapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń.pdf

DOCZałącznik nr 1 - Wzór oferty.doc

XLSZałącznik nr 1 do formularza oferty - zestawienie materiałów eksploatacyjnych.xls

DOCZałącznik nr 2 - Wzór umowy.doc


PDFZestawienie złożonych ofert.pdf


PDFInformacja o wyborze oferty.pdf
 

Wersja XML