Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych

PDFZapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych.pdf

DOCZałączniki nr 1 - Wzór oferty.doc

XLSZałącznik nr 1 do formularza oferty - zestawienie materiałów biurowych.xls

DOCXZałącznik nr 2 - Wzór umowy.docx
 


PDFZestawienie złożonych ofert.pdf 


PDFWybór oferty.pdf
 

Wersja XML