Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PCPR - Piecza zastępcza


Zadania PCPR wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Zadania zespołu ds. pieczy zastępczej

Formy rodzinnej pieczy zastępczej

Informacje dla kandydatów

Wymagania dla kandydatów na rodziny zastępcze/rodzinne domy dziecka

Instytucjonalna piecza zastępcza

Świadczenie 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej


Wersja XML