Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXVII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Oglądaj transmisję

Sesja odbywa się, zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 1842) – z wykorzystaniem trybu zdalnego.

https://youtu.be/9GYUP0cjqNI

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a Powiatem Ostrołęckim na linii komunikacyjnej Nr 1 Ostrołęka – Myszyniec przez Baranowo
 1. wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
 2. opinia Komisji Infrastruktury
 3. dyskusja
 4. podjęcie uchwały
 1. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a Powiatem Ostrołęckim na linii komunikacyjnej Nr 2 Ostrołęka – Łyse przez Jazgarkę, Wykrot
 1. wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
 2. opinia Komisji Infrastruktury
 3. dyskusja
 4. podjęcie uchwały
 1. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a Powiatem Ostrołęckim na linii komunikacyjnej Nr 3 Ostrołęka – Czarnia Kadzidlańska przez Kadzidło, Golankę
 1. wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
 2. opinia Komisji Infrastruktury
 3. dyskusja
 4. podjęcie uchwały 
 1. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a Powiatem Ostrołęckim na linii komunikacyjnej Nr 4 Ostrołęka – Troszyn przez Łątczyn, Kleczkowo
 1. wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
 2. opinia Komisji Infrastruktury
 3. dyskusja
 4. podjęcie uchwały 
 1. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a Powiatem Ostrołęckim na linii komunikacyjnej Nr 5 Ostrołęka – Andrzejki przez Troszyn, Choromany, Piski
 1. wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
 2. opinia Komisji Infrastruktury
 3. dyskusja
 4. podjęcie uchwały 
 1. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a Powiatem Ostrołęckim na linii komunikacyjnej Nr 6 Ostrołęka – Łyse przez Lelis, Kadzidło, Lipniki
 1. wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
 2. opinia Komisji Infrastruktury
 3. dyskusja
 4. podjęcie uchwały 
 1. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a Powiatem Ostrołęckim na linii komunikacyjnej Nr 7 Ostrołęka – Kunin przez Goworowo, Suchcice, Czerwin
 1. wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
 2. opinia Komisji Infrastruktury
 3. dyskusja
 4. podjęcie uchwały 
 1. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a Powiatem Ostrołęckim na linii komunikacyjnej Nr 8 Ostrołęka – Goworowo przez Kamiankę, Lipiankę
 1. wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
 2. opinia Komisji Infrastruktury
 3. dyskusja
 4. podjęcie uchwały 
 1. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a Powiatem Ostrołęckim na linii komunikacyjnej Nr 9 Ostrołęka – Klimki przez Dylewo, Piasecznię, Kadzidło
 1. wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
 2. opinia Komisji Infrastruktury
 3. dyskusja
 4. podjęcie uchwały 
 1. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a Powiatem Ostrołęckim na linii komunikacyjnej Nr 10 Ostrołęka – Długi Kąt przez Dylewo, Kadzidło
 1. wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
 2. opinia Komisji Infrastruktury
 3. dyskusja
 4. podjęcie uchwały 
 1. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a Powiatem Ostrołęckim na linii komunikacyjnej Nr 11 Ostrołęka – Zawady przez Nową Wieś Zachodnią, Jastrząbkę, Rycicę
 1. wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
 2. opinia Komisji Infrastruktury
 3. dyskusja
 4. podjęcie uchwały 
 1. Sprawozdanie Starosty Ostrołęckiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie  od  poprzedniej sesji Rady Powiatu.  
 2. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 3. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia radnych. 
 4. Zakończenie obrad XXVII sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.
Wersja XML