Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów (Project Support Facility, PSF) na rok 2021

Informujemy, że Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego opublikował informację o planowanym naborze wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów (Project Support Facility, PSF) na rok 2021.

PSF został utworzony przez państwa członkowskie Rady Państw Morza Bałtyckiego w 2012 r. w celu współfinansowania projektów rozwijających i wzmacniających współpracę w regionie Morza Bałtyckiego. Fundusz dysponuje budżetem w wysokości 1mln euro na okres trzech lat, co daje około. 330 tys. euro rocznie. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 65 tys. euro.

Wnioskodawcami mogą być m.in.osoby fizyczne, grupy, organizacje, instytucje, stowarzyszenia i przedsiębiorstwa, jak również członkowie Grup Eksperckich RPMB i podmioty współpracujące z tą organizacją.

Warunkiem ubiegania się o środki z PSF jest włączenie w projekt minimum dwóch, oprócz Polski, partnerów spośród państw członkowskich RPMB.

Mając na względzie aktualne wyzwania związane z sytuacją epidemiczną w regionie Morza Bałtyckiego, RPMB wskazała jako priorytet PSF w edycji 2021 wsparcie innowacyjnych rozwiązań wzmacniających odporność regionu poprzez promocję inkluzyjności i ochrony grup społecznych szczególnie narażonych na negatywne skutki epidemii koronawirusa.
 
Zgłaszane projekty mogą dotyczyć każdego z trzech długofalowych priorytetów RPMB:

Nabór wniosków do PSF w edycji 2021 zostanie przeprowadzony w terminie 15 lutego  – 31 marca 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące. warunków aplikowania znajdują się na stronie internetowej RPMB: www.cbss.org/psf

Aplikacje wraz z wymaganymi dokumentami należy we wskazanym terminie przesyłać na adres:

Wersja XML