Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rekrutacja do projektu Lokalny Animator Sportu 2021

Informujemy, że Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy przygotowuje się do rekrutacji do projektu Lokalny Animator Sportu 2021. Celem projektu jest upowszechnienie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozaszkolnych, dofinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu. Zajęcia te realizowane są przez lokalnych animatorów sportu w oparciu o infrastrukturę, powstałą w ramach rządowego programu „Moje Boisko Orlik 2012”.

Te Jednostki Samorządu Terytorialnego, które nie brały udziału w projekcie w poprzedniej edycji, a mają na swoim terenie obiekt z programu „Moje Boisko Orlik 2012” i chciałyby realizować projekt Lokalny Animator Sportu, powinny się skontaktować z Operatorem Projektu wysyłając do 22 stycznia 2021 roku maila na adres: lub wypełniając formularz dostępny na stronie:
www.projektorlik.pl/zglos-orlik. Zgłoszenie powinno zawierać dane adresowe Boiska Orlik. Dla tych podmiotów zostaną utworzone konta w systemie elektronicznym, przez który będzie prowadzona rekrutacja.

Przed zgłoszeniem należy zapoznać się z zasadami realizacji projektu opisanymi w Ogłoszeniu Programu „Sport Wszystkich Dzieci” przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z 23 listopada 2020 roku. Ogłoszenie dostępne jest na stronie projektorlik.pl w sekcji Dokumenty.

Jednostki Samorządu Terytorialnego, które uczestniczyły w projekcie w 2020 roku będą wykorzystywały swoje konta w systemie utworzone dla potrzeb poprzedniej edycji.

Wszystkie informacje na temat rekrutacji oraz jej harmonogram będą publikowane na stronie projektorlik.pl

Wersja XML