Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Placówki wsparcia dziennego


Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej „Otwarte Serca” w Ostrołęce ul. Celna 11A czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

Warsztat Terapii Zajęciowej stanowi formę rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób, które ukończyły 18 rok życia i ze względu na stan zdrowia nie mogą podjąć pracy. Uczestnikami warsztatu mogą być osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej.

Warsztat prowadzi zajęcia dla 22 uczestników pochodzących z różnych gmin naszego powiatu. Jego celem jest rehabilitacja osób z upośledzeniem umysłowym, schorzeniami psychicznymi. Warsztat prowadzi rehabilitację zawodową, ruchową i psychospołeczną osób niepełnosprawnych. Jest to placówka pobytu dziennego, zajęcia są prowadzone zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii.

Prowadzenie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej jest zlecone przez powiat organizacji pozarządowej tj. Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ostrołęce.


Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrołęce ul. Sikorskiego 45 funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-16:00.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrołęce działa od stycznia 2000 r. Placówka posiada 24 miejsca dla osób z niepełnosprawnością intelektualną bez ograniczeń wiekowych z terenu powiatu ostrołęckiego. Celem działalności ŚDS jest zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany).

Dom, w formie zajęć grupowych i indywidualnych prowadzi rehabilitację zmierzającą do wszechstronnego rozwoju uczestnika, nabycia przez niego takich umiejętności, które pozwolą mu na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku.

Uczestnicy mający problem z dojazdem do placówki mają możliwość korzystania z dowozu przystosowanym pojazdem.


Wersja XML