Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dziś XXVIII sesja Rady Powiatu - oglądaj transmisję

Tu obejrzysz sesję:

https://www.facebook.com/100054205681427/videos/215092333640955

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI i XXVII sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. rozpatrzenia petycji (Pani Elżbiety Ejzembeg)
 1. wystąpienie przewodniczącego Rady Powiatu
 2. opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 3. dyskusja
 4. podjęcie uchwały 
 1. rozpatrzenia petycji (Pani Reginy Stepnowskiej)
 1. wystąpienie przewodniczącego Rady Powiatu
 2. opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 3. dyskusja
 4. podjęcie uchwały 
 1. przystąpienia Powiatu Ostrołęckiego do realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (IV)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
 1. wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
 2. opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
 3. dyskusja
 4. podjęcie uchwały

 

 1. przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej
  w Powiecie Ostrołęckim na lata 2021 – 2023” 
 1. wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
 2. opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Rodzinie
 3. dyskusja
 4. podjęcie uchwały 
 1. przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Czerwinie poprzez zmianę adresu jej siedziby
 1. wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
 2. opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
 3. dyskusja
 4. podjęcie uchwały 
 1. zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Ostrołęckiego do realizacji projektu pn. „W świecie nauki!” w ramach RPO WM 2014 – 2020
 1. wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
 2. opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
 3. dyskusja
 4. podjęcie uchwały   
 1. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2021 – 2030
 1. wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
 2. opinie Komisji:
 1. dyskusja
 2. podjęcie uchwały  
 1. zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2021r.
 1. wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
 2. opinie Komisji:
 1. dyskusja
 2. podjęcie uchwały  
 1. Zapoznanie ze „Sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Ostrołęki i Powiatu Ostrołęckiego w 2020r.”
 2. Zapoznanie ze „Sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki w roku 2020”. 
 3. Zapoznanie z „Informacją o sytuacji na rynku pracy w powiecie ostrołęckim i mieście Ostrołęka w 2020r.”.
 4. Sprawozdanie Starosty Ostrołęckiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie                      od  poprzedniej sesji Rady Powiatu.  
 5. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 6. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia radnych. 
 7. Zakończenie obrad XXVIII sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.

 

Wersja XML