Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Autobusem przez powiat

Powiat Ostrołęcki podpisał na początku roku  z wojewodą mazowieckim Konstantym Radziwiłłem umowę na dofinansowanie w 2021 roku linii autobusowych, uruchomionych w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.  Powiat po raz kolejny ubiegał się o dofinansowanie i otrzymał je na wszystkie 11 wnioskowanych linii.

Radni powiatu na sesji 30 grudnia 2020 r.  wyrazili zgodę na  zawarcie przez Powiat umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z operatorami. Oprócz dotychczasowych siedmiu, udało się także w 2021 roku uruchomić  także cztery nowe połączenia autobusowe.

- O ich utworzenie wnioskowali zarówno mieszkańcy lokalnych społeczności, jak i samorządy gminne. Pomogli wskazać zwłaszcza te nowe połączenia. Te nowe linie to: Ostrołęka-Klimki przez Dylewo, Piasecznię, Kadzidło i Jazgarkę oraz Ostrołęka-Długi Kąt przez Dylewo i Kadzidło.  Za ich uruchomieniem  przemawiała oprócz potrzeby  dojazdu mieszkańców do pracy czy ośrodków zdrowia, także potrzeba dojazdu uczniów  do  Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle. Wnioskowali o ich organizację sami mieszkańcy oraz  samorządy gminy Kadzidło z wójtem Dariuszem Łukaszewskim i gmina Lelis z wójtem Stefanem Prusikiem. Z kolei w gminie Goworowo - mieszkańcy, jak i samorząd wraz z wójtem zabiegali o linię Ostrołęka-Goworowo przez Kamiankę i  Lipiankę.

Nową linią jest także: Ostrołęka-Zawady przez Nową Wieś Zachodnią, Jastrząbkę i Rycicę.

- Ta linia obsługuje  dotychczas nieskomunikowaną autobusowo część Powiatu z miastem Ostrołęką czy gminy Baranowo i Olszewo-Borki między sobą - uzasadniał na sesji Leszek Sutnik,  dyrektor Wydziału Komunikacji i Drogownictwa.

W naborze wniosków  o objęcie dopłatą w 2021 roku realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, do Wojewody Mazowieckiego wpłynęły 84 wnioski na łączną kwotę 62 090 292,32 zł. Nabór uruchomiony został w listopadzie  2020 r.

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest państwowym funduszem celowym. Pozwala na dofinansowanie przywrócenia lokalnych połączeń autobusowych. Dzięki temu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, mogą dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stwarza także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy.

Pełny rozkład rozkład jazdy wszystkich  połączeń autobusowych, utworzonych przez Powiat  w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych znajduje się TUTAJ.

Wersja XML