Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiat nie boi się wyzwań inwestycyjnych

W Starostwie Powiatowym w Ostrołęce 17 lutego odbyło się spotkanie, którego tematem przewodnim  było dokonanie ustaleń dotyczących wspólnych inwestycji drogowych, planowanych w najbliższym czasie na terenie Powiatu Ostrołęckiego. Część gości uczestniczyła w nim stacjonarnie z zachowaniem reżimu sanitarnego, część w sposób zdalny.

W spotkaniu wzięli udział  m.in.  przedstawiciele samorządów różnego szczebla -  wojewody, marszałka, prezydent Ostrołęki, zastępca burmistrza miasta i gminy Myszyniec, powiatu ostrołęckiego i powiatu ostrowskiego, wójtowie gmin. Obecni byli także Elżbieta Kozubek, dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, Tomasz Dąbrowski, zastępca dyrektora ds. Inwestycji Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie,  Andrzej Kmiecik, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Siedlcach wraz z Damianem Kniaziem, dyrektorem projektu w Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny i Michałem Dorozem, kierownikiem kontraktu w Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny oraz dyrektor naczelny Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie.

 

Na spotkaniu omówione zostały  przedsięwzięcia, które pozwolą na trwałe rozwiązać narastający w ostatnich latach problem komunikacyjny miasta Ostrołęki i Powiatu Ostrołęckiego, zniwelować deficyty infrastruktury drogowej, a tym samym podnieść atrakcyjność inwestycyjną regionu i pobudzić rozwój gospodarczy w subregionie ostrołęckim i w Polsce Północno-Wschodniej. Zaprezentowana została koncepcja obwodnicy Ostrołęki, którą dla Powiatu wykonał Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie.

 

 

 

- Liczymy, że ze względu na swoje wielkie znaczenie dla regionu inwestycje te zostaną ujęte w Projektach Kluczowych Programu Polska Wschodnia - mówił starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł.  - Warunkiem realizacji przedstawionych państwu  zamierzeń jest zaangażowanie finansowe i współpraca wszystkich instytucji rządowych i jednostek samorządu terytorialnego, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Samorządu Województwa Mazowieckiego, Wojewody Mazowieckiego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Polskich Linii Kolejowych, Powiatu oraz samorządów gmin.

Zaprezentowana koncepcja obwodnicy to zadanie, które wraz z planowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przekracza 900 mln zł.

- Zadanie ambitne, ale mnie ono nie przeraża. I państwa również nie powinno, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę to, że na dziś zapewnione jest finansowanie dla obwodnicy Ostrołęki w ramach rządowego programu „Budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030” oraz mostu w Teodorowie w ramach rządowego programu „Mosty dla regionów”. Pozostałe odcinki planowane są do realizacji przy wsparciu środków z Programu Polska Wschodnia 2021-2027. Ich wartość wraz z mostem południowym w Nożewie i wiaduktami szacowana jest na kwotę 596.525.000 zł.

 

Inwestycja została podzielona na następujące odcinki drogowe:

1. Obwodnica Ostrołęki na terenie gm. Olszewo-Borki, realizowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z  rządowego "Programu Budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030", długość odcinka 13-13,5 km, wartość brutto: 270.000.000 zł,

2. Most na Narwi w Teodorowie wraz z drogami dojazdowymi, inwestycja Powiatu Ostrołęckiego z programu rządowego „Mosty dla regionów”, długość odcinka 4 km, wartość brutto: 60.885.000 zł,

3. Odcinek Szwendrowy Most – Łęg Przedmiejski, długość odcinka 7 km, wartość brutto: 54.600.000 zł,

4. Budowa odcinka łączącego obwodnicę Ostrołęki z węzłem włączeniowym Śniadowo w drodze ekspresowej S-61 Via Baltica w raz z połączeniem gmin Troszyn i Czerwin. Długość odcinka 16,950 km, wartość: 64.935.000 zł.

5. Budowa odcinka obwodnicy od drogi krajowej 61 do drogi wojewódzkiej nr 627 na terenie gminy Rzekuń. Długość odcinka 8 km z wiaduktem, wartość: 66.400.000 zł,

6. Budowa odcinka obwodnicy od drogi wojewódzkiej nr 627 do linii kolejowej nr 34 Ostrołęka – Małkinia. Długość odcinka 5 km, wartość: 39.000.00 zł,

7. Połączenie obwodnicy Ostrołęki wzdłuż linii kolejowej nr 34 poprzez węzeł włączeniowy Sulęcin do węzła Komorowo na drodze S-61 Via Baltica. Długość odcinka 26 km, wartość 202.800.000 zł,

8. Budowa odcinka obwodnicy Ostrołęki łączącej drogę krajową nr 61 z linią kolejową nr 34. Długość odcinka 8 km, wartość z wiaduktem i mostem południowym na Narwi: 107.905.000 zł.

Zaprezentowana na spotkaniu koncepcja spotkała się z pozytywnym przyjęciem przez uczestników spotkania. Jej rozmachu, ale przede wszystkim kompleksowego spojrzenia na rozwiązanie problemu komunikacyjnego regionu i dostrzeżenia w tym jednocześnie szansy na jego  rozwój gospodarczy pogratulowali Marcin Grabowski, kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego  Mirosław Augustyniak, jak i przedstawiciele Polskich Linii Kolejowych. Prezydent Ostrołęki Łukasz Kulik mówił na spotkaniu o planowanych i realizowanych  przez miasto działaniach służących  poprawie wydolności komunikacyjnej, w tym o obwodnicy średnicowej.

Efektem dzisiejszego spotkania będzie podpisanie porozumienia przez przedstawicieli samorządów i części instytucji w celu sprecyzowania kierunków działań i roli w przedstawionym na spotkaniu zadaniu.

 

 

Wersja XML