Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program PFRON


Program wyrównywania różnic między regionami III

Obszary programu realizowane w 2020 roku
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce informuje o możliwości składania projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” w 2020 roku.

Obszary programu, które są realizowane w 2020 r.:

 1. Obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.
 2. Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.
 3. Obszar C – utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.
 4. Obszar D – likwidacja barier transportowych.
 5. Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.
 6. Obszar F – utworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu w 2020 r. nie może przekroczyć:

 1. W obszarze A – do 165.000,00 zł na jeden projekt dotyczących zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniających dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne.
 2. W obszarze B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.
 3. W obszarze C – do 34.000,00 zł na każde nowo utworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku.
 4. W obszarze D – na likwidację barier transportowych do:
  1) 90.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  2) 80.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  3) 270.000,00 zł dla autobusów.
 5. W obszarze E – do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić, co najmniej 30% beneficjentów tego projektu.
 6. W obszarze F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160.000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej.

Szczegółowe informacje na temat zasad i procedur dotyczących „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III w 2020 do pobrania ze strony www.pfron.org.pl.

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D i F należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy w Ostrołęce ul. 11 Listopada 68 pokój 3.

Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych i innych podmiotów uprawnionych dotyczących obszarów A i E należy składać bezpośrednio do Oddziału Mazowieckiego PFRON w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 13, w terminie do dnia 30 listopada 2020 roku.


PDFWniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru B Programu wyrównywania różnic między regionami III.pdf

PDFWniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru C Programu wyrównywania różnic między regionami III.pdf

PDFWniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru D Programu wyrównywania różnic między regionami III.pdf

PDFWniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami III.pdf

PDFWniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru G Programu wyrównywania różnic między regionami III.pdf

PDFZałącznik nr 1 - Oświadczenie o statusie podatnika VAT.pdf

PDFZałącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis.pdf

PDFZałącznik nr 3 - Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.pdf

PDFZałącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące innej pomocy.pdf

PDFZałącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis.pdf


Wersja XML