Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozbudowa drogi do konsultacji społecznych

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania dokumentacji projektowej  Rozbudowy drogi powiatowej Nr 2585W od drogi Nr 53 - Wolkowe od km 0+000,00 do km 2+436,00. 
Materiały informacyjne udostępnione zostaną na stronie internetowej www.zdp.ostroleka.pl w dniu 18.02.2021 r.
Opinie dotyczące przedsięwzięcia należy przesyłać w terminie do dnia 5 marca 2021 r. e-mailem na adres:  pocztą na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka
 
Przesłane opinie imienne, podpisane (nie dotyczy wiadomości wysłanych e-mailem) i zawierające adres nieruchomości, której dotyczy opinia, zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych, środowiskowych i finansowych – uwzględnione.
 
Materiały graficzne zostaną również udostępnione na stronach
Zarządu Dróg Powiatowych  w Ostrołęce i Gminy Myszyniec.
PDFkonsultacje społeczne.pdf
PDFPZT16022021 - rys. 2.1.pdf
PDFPZT16022021 - rys. 2.2.pdf
PDFPZT16022021 - rys. 2.3.pdf
PDFPZT16022021 - rys. 2.4.pdf
PDFPZT16022021 - skrzyżowanie z DK53.pdf
 
Wersja XML