Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program AKTYWNY SAMORZĄD 2021

Logotyp Realizujemy program Aktywny Samorząd Państwowego Funduszu Rehabilitacjo Osób Niepełnosprawnych

Starosta Ostrołęcki informuje, że po raz kolejny w Powiecie Ostrołęckim realizowany będzie pilotażowy program pn. „Aktywny samorząd”. Jednostką wskazaną przez Powiat Ostrołęcki do realizacji programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Terminy przyjmowania wniosków w ramach programu:

MODUŁ I – od 01.03.2021 r. do 31.08.2021 r.

MODUŁ II:

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2021 r.


DRUKI DO POBRANIA


W 2021 roku będą realizowane następujące formy wsparcia w Module I:

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

W 2021 roku w ramach Modułu I preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

W 2021 roku Powiat Ostrołęcki kontynuuje realizację Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Moduł II adresowany jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

Przypominamy i zachęcamy
- możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Aktywny samorząd” można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce ul. 11 Listopada 68 lub pod numerem telefonu: 29 764 57 88 w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek 8:00-16:00, wtorek 8:00-17:00 i piątek 8:00-15:00.

Wersja XML