Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Historie świętych ukryte w drewnie

W ramach pierwszego w historii gminy Rzekuń pleneru rzeźbiarskiego dniach 1 – 5 września 2020 r. w Rzekuniu pod hasłem "Historie świętych ukryte w drewnie" odbył się konkurs "Na najładniejszą rzeźbę".

Konkurs zorganizowała Ochotnicza Straż Pożarna w Rzekuniu we współpracy z Powiatem Ostrołęckim, fundatorem nagród rzeczowych w konkursie. Jury konkursowe wyróżniło trzy rzeźby i ich twórców. Autorami wyróżnionych rzeźb byli: Kazimierz Kakowski, Józef Bacławski oraz Franciszek Pytel. Wręczenie nagród odbyło się 5 września w miejscu przeprowadzenia pleneru, zaś jego podsumowanie i zakończenie odbyło się na Błoniach Laskowieckich. Wydarzenie uświetnił swoją osobą wicestarosta ostrołęcki Krzysztof Parzychowski. Rzekuński plener rzeźbiarski miał na celu popularyzowanie tzw. "ginących zawodów", wytworów rękodzieła ludowego, kultury kurpiowskiej, sylwetek świętych oraz zapoznanie mieszkańców gminy Rzekuń, w tym młodego pokolenia z rzeźbieniem oraz zachęcenie do zgłębianie tajników rzeźbiarskich. Projekt był skierowany do wszystkich mieszkańców gminy Rzekuń i przyjezdnych, w tym do osób wykluczonych. Pracę rzeźbiarzy mogli podziwiać mieszkańcy gminy oraz przyjezdni goście - mieszkańcy powiatu ostrołęckiego, licznie przybywający na miejsce pleneru. Wydarzeniu towarzyszyły warsztaty rzeźbienia w mydle i drewnie dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dla odbiorców wydarzenia zorganizowano również warsztaty rękodzieła artystycznego, pokazy gry na instrumentach ludowych (harmonii pedałowej i skrzypiec), pokaz wikliniarstwa, obróbki bursztynu, koncert kapeli ludowej i grupy śpiewaczej oraz degustacje tradycyjnych potraw regionalnych.

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzekuniu realizowała plener w ramach zadania dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach konkursu: Kultura, szuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Środki na realizację pleneru pozyskała Ochotnicza Straż Pożarna w Rzekuniu we współpracy z Urzędem Gminy Rzekuń oraz Gminną Biblioteką Publiczną w Rzekuniu.

 

 

Wersja XML