Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłoszenie budowy nr GBN.6743.1.07.2021

W dniu 29 marca 2021 r. nastąpiła korekta numerów działek.

1. Numer ewidencyjny zgłoszenia budowy GBN.6743.1.7.2021
2. Data zgłoszenia budowy 25.02.2021 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Kadzidło
4. Adres projektowanego obiektu

dz. nr 542/4, 28, 27, 24, 23/1, 319 w obrębie ew. Gleba, gm. Kadzidło

dz. nr 542/4, 27/2, 24, 23/1, 23/2, 319 w obrębie ew. Gleba, gm. Kadzidło

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa lini nN-0,4 kV oświetlenia drogowego w msc. Gleba, gm. Kadzidło

6. Data wniesienia sprzeciwu ...............................................................................
7. Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 20.04.2021 r.

 

Wersja XML