Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Powiatu - 2021

PDFUchwała Nr XLII.305.2021 z dnia 21.12.2021 roku w sprawie uchwalenia WPF na lata 2022-2032.pdf

PDFUchwała Nr XLII.306.2021 z dnia 21.12.2021 roku w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2022 rok.pdf

PDFUchwała Nr XLII.319.2021 z dnia 21.12.2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzekuń.pdf

PDFUchwała Nr XL.294.2021 z dnia 22.11.2021 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Ostrołęckiego na lata 2021-2030.pdf

PDFPlan Rozwoju Lokalnego Powiatu Ostrołęckiego na lata 2021 - 2030.pdf

PDFUchwała Nr XL.291.2021 z dnia 22.11.2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Olszewo-Borki.pdf

PDFUchwała Nr XL.293.2021 z dnia 22.11.2021 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.pdf

PDFProgram Współpracy.pdf

PDFUchwała Nr XL.296.2021 z dnia 22.11.2021 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Starosty Ostrołęckiego.pdf

PDFUchwała Nr XXXIX.288.2021 z dnia 05.11.2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Myszyniec.pdf

PDFUchwała Nr XXXIX.287.2021 z dnia 05.11.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2021 roku.pdf

PDFUchwała Nr XXXIX.286.2021 z dnia 05.11.2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF.pdf

PDFUchwała Nr XXXVIII.283.2021 z dnia 12.10.2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF.pdf

PDFUchwała Nr XXXVIII.284.2021 z dnia 12.10.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2021 roku.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII.282.2021 z dnia 30.09.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2021 roku.pdf

PDFUchwała Nr XXXVI.275.2021 z dnia 08.09.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2021 roku.pdf

PDFUchwała Nr XXXVI.274.2021 z dnia 08.09.2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF.pdf

PDFUchwała Nr XXXV.272.2021 z dnia 29.07.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2021 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXXV.271.2021 z dnia 29.07.2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII.259.2021 z dnia 15.06.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2021 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII.258.2021 z dnia 15.06.2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII.257.2021 z dnia 15.06.2021 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2020 rok .pdf

PDFUchwała Nr XXXIII.256.2021 z dnia 15.06.2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII.255.2021 z dnia 15.06.2021 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Ostrołęce.pdf

PDFUchwała nr XXXII.254.2021 z dnia 07.06.2021 roku w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.pdf

PDFZałącznik do uchwały - wykaz przyznanych dotacji.pdf

PDFUchwała Nr XXXII.253.2021 z dnia 07.06.2021 roku w sprawie zmien w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2021 rok .pdf

PDFUchwała Nr XXXII.252.2021 z dnia 07.06.2021 roku uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Baranowo.pdf

PDFUchwała nr XXXI.251.2021 z dnia 13.05.2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Baranowo.pdf

PDFUchwała nr XXXI.250.2021 z dnia 13.05.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2021 rok.pdf

PDFUchwała nr XXXI.249.2021 z dnia 13.05.2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF na lata 2021-2030.pdf

PDFUchwała nr XXX.245.2021 z dnia 08.04.2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Czerwin porozumienia.pdf

PDFUchwała nr XXX.247.2021 z dnia 08.04.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2021 rok.pdf

PDFUchwała nr XXX.246.2021 z dnia 08.04.2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF na lata 2021-2030.pdf

PDFUchwała nr XXIX.236.2021 z dnia 03.03.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2021 rok.pdf

PDFUchwała nr XXIX.235.2021 z dnia 03.03.2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF na lata 2021-2030.pdf

PDFUchwała nr XXVIII.228.2021 z dnia 9.02.2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf

PDFUchwała nr XXVIII.227.2021 z dnia 9.02.2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf

PDFUchwała nr XXVIII.234.2021 z dn. 9.02.2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2021 rok.pdf

PDFUchwała nr XXVIII.233.2021 z dn. 9.02.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF na lata 2021-2030.pdf

PDFUchwała Nr XXVI.212.2020 z dn. 17.12.2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXVI.208.2020 z dn. 17.12.2020 w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2021 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXVI.207.2020 z dn. 17.12.2020 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2021-2030.pdf

PDFUchwała Nr XXV.206.2020 z dn. 26.11.2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2020 rok.pdf

Wersja XML