Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

26,5 mln zł na powiatowych drogach

Dwie drogi w powiecie ostrołęckim, które zostały rozbudowane  i przebudowane przy wydatnym wsparciu środków z Funduszu  Dróg Samorządowych zostały 26 marca symbolicznie oddane do użytku przy udziale wicewojewody mazowieckiego  Sylwestra Dąbrowskiego.

Obie bardzo ważne zarówno z punktu widzenia poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, komfortu podróżowania, ale i dla rozwoju życia  gospodarczego w powiecie. Podniesiony standard odcinków, ich spójność z siecią dróg publicznych  zwiększa dostępność transportową gmin i powiatu, co jest istotne zarówno dla lokalnych  przedsiębiorców, jak i dla transportu mleka. Przekłada się to też na dostępność do terenów inwestycyjnych powiatu.

W gminie Kadzidło, z udziałem wicewojewody mazowieckiego Sylwestra Dąbrowskiego, wójta Dariusza Łukaszewskiego, Marcina Grabowskiego, radnego sejmiku Województwa Mazowieckiego, starosty ostrołęckiego Stanisława Kubła, wicestarosty Krzysztofa Parzychowskiego, ale także wójta gm. Baranowo – Henryka Toryftera, kierownika ds. inwestycji  w Urzędzie Gminy w Lelisie Daniela Badziaka  zostało symbolicznie otwarte rondo w Chudku.  Powstało w miejscu kolizyjnego skrzyżowania w ramach  zadania pn. „Rozbudowa  i przebudowa ciągu komunikacyjnego  dróg powiatowych: nr 2528W Wach – Piasecznia – Gleba,   nr 2533W Chudek – Gleba – Kierzek – Zawady, nr 2536W od drogi 53 – Obierwia – Chudek  – Baranowo na terenie gminy Lelis i Kadzidło.

- Drogi są jednymi z ważniejszych inwestycji – podkreślił Sylwester Dąbrowski. - Najpierw trzeba zbudować drogi, żeby mieszkańcy  mogli dojechać do pracy, do szkoły. Jeśli małe miejscowości są dobrze skomunikowane, mieszkańcy wsi nie muszą wyprowadzać się do miasta. Odwrotnie, to mieszkańcy miast uciekają po pracy na wieś. Tam jest spokojniej, wygodniej. A i szkoły są na najwyższym poziomie. Doskonale wyposażone, z ładnymi salami gimnastycznymi – zauważył wicewojewoda. – Dzieci mogą uczyć się blisko domu.

Jako przykład takiej szkoły, jednej z najnowocześniejszych w powiecie, wójt Dariusz Łukaszewski podał  Szkołę Podstawową w Chudku właśnie. Wójt podziękował także za  wsparcie finansowe strony rządowej tego bardzo ważnego nie tylko dla powiatu, ale i gminy zadania drogowego.

Wartość projektu wyniosła  14. 749. 819,77 zł. Kwota dofinansowania  z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych wyniosłą  11. 799. 855 zł, co stanowi 80 % wartości projektu.

Rozbudowano i przebudowano ciąg komunikacyjny dróg powiatowych na siedmiu  odcinkach  drogowych o całkowitej długości 12,38 km.

Powstała jezdnia z nawierzchnią bitumiczną  o szerokości 6 m. Wykonano pobocza utwardzone oraz zbudowano  chodniki dla pieszych o łącznej długości 525 m. W ramach rozbudowy i przebudowy wykonano   8 skrzyżowań.

Wykonawcą prac było PRDM „OSTRADA” z Ostrołęki.

Dofinansowanie gminy Kadzidło: 1.469.0000 zł, gminy  Lelis: 31.000 zł.

Dodatkowo Powiat dokonał wykupu gruntów na poszerzenie przebudowanych dróg.

W gminie Troszyn, w Zamościu, wojewodę Dąbrowskiego przywitał wójt Edwin Mierzejewski oraz wójt gminy Rzekuń Bartosz Podolak. Samorządy obu gmin dofinansowały zadanie Powiatu pn. „Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych : nr 2554 W Troszyn – Zabiele, nr 2559 W Zamość – Gostery – granica województwa ( Głębocz) , nr 2591 W Ołdaki – Przytuły Stare – Laskowiec na terenie gminy Troszyn i Rzekuń” .

- Ta droga jest bardzo ważna dla mieszkańców,  jest perspektywiczna. Połączy Troszyn z drogą krajową 61, a także z węzłem włączeniowym Śniadowo - do międzynarodowego korytarza Via Baltika. To droga o dużym znaczeniu dla gminy Troszyn, ale również dla sąsiedniej  gminy Rzekuń – podkreślił Stanisław Kubeł.  A wojewoda dodał:

- Każda firma, która planuje swój rozwój, która chce zainwestować pieniądze, patrzy na infrastrukturę, na możliwości dojazdu i transportu.

Wartość projektu wyniosła 11. 713 .478,40 złotych.  Kwota dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wyniosła 9 370 782 zł,  również 80 % wartości projektu.

 Rozbudowano i przebudowano ciąg komunikacyjny dróg powiatowych na 4 odcinkach drogowych o całkowitej długości 9,1 km. Powstała jezdnia z nawierzchnią bitumiczną o szerokości od 5,5 m do 6 m, której szerokość pasa ruchu wyniosła od 2,75 m do 3,0 m.  Wykonano pobocza utwardzone oraz zbudowano chodniki dla pieszych o łącznej długości 149 m. W ramach rozbudowy i przebudowy wykonano 4 skrzyżowania.

Wykonawcą prac było PRDM „OSTRADA” z Ostrołęki.

Dofinansowanie gminy Rzekuń – 548.000 zł, gminy Troszyn – 672.500 zł. Powiat dokonał wykupu gruntów na poszerzenie przebudowanych dróg.

 Podziękowania za zrozumienie dla potrzeb realizacji  zadań inwestycyjnych i za wsparcie finansowe, za pośrednictwem wójtów  dla przewodniczących rad i radnych przekazał starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł.

Za wsparcie i gotowość pomocy samorządowcy podziękowali także Marcinowi Grabowskiemu, radnemu sejmiku.

W związku z sytuacją pandemiczną, oddanie obu dróg odbyło się w reżimie sanitarnym.  Spotkania odbyły się w terenie i trwały po kilka minut. Z racji  terminu, zakończyły się złożeniem życzeń z okazji nadchodzącej Wielkanocy.

 

 

Wersja XML