Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Zarządu

PDFUchwała Nr 705 z dn. 22.11.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2021 rok.pdf

PDFUchwała Nr 698 z dn. 10.11.2021 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata 2022-2031.pdf

PDFUchwała Nr 699 z dn. 10.11.2021 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2022 rok.pdf

PDFUchwała Nr 703 z dn. 10.11.2021 roku w sprawie przyznania nagród okolicznościowych Starosty Ostrołęckiego.pdf

PDFUchwała Nr 704 z dn. 10.11.2021 roku ws. powołania składu Komisji Konkursowej.pdf

PDFRegulamin pracy Komisji Konkursowej.pdf

PDFUchwała Nr 690 z dnia 29.10.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2021 rok.pdf

PDFUchwała Nr 695 z dnia 29.10.2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na 2022 r..pdf

PDFUchwała Nr 688 z dnia 21.10.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2021 rok.pdf

PDFUchwała Nr 673 z dnia 14.10.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2021 rok.pdf

PDFUchwała Nr 666 z dnia 12.10.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2021 rok.pdf

PDFUchwała Nr 655 z dnia 23.09.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2021 rok.pdf

PDFUchwała Nr 650 z dnia 31.08.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2021 rok.pdf

PDFUchwała Nr 647 z dnia 20.08.2021 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za I półrocze 2021 roku.pdf

PDFUchwała Nr 646 z dnia 20.08.2021 roku w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się WPF w okresie I półrocza 2021 roku.pdf

PDFUchwała Nr 644 z dnia 03.08.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2021 rok.pdf

PDFUchwała Nr 621 z dn. 29.06.2021 roku w sprawie przyznania nagrody okolicznościowej Starosty Ostrołęckiego.pdf

PDFUchwała Nr 610 z dn. 23.06.2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF.pdf

PDFUchwała Nr 611 z dn. 23.06.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2021 rok.pdf

PDFUchwała Nr 601 z dn. 07.06.2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2021 rok.pdf

PDFUchwała nr 591.2021 z dnia 19.05.2021 roku w sprawie powołania Komisji Oceniającej wnioski na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków .pdf

PDFUchwała nr 587.2021 z dnia 13.05.2021 roku w sprawie przyznania nagrody okolicznościowej Starosty Ostrołęckiego.pdf

PDFUchwała Nr 578.2021 z dnia 28.04.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2021 rok.pdf

PDFUchwała 580.2021 z dnia 28.04.2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty bud. przy zabytkach wpisanym do rej. zabytków na obszarze Powiatu Ostrołęckiego.pdf

PDFTreść ogłoszenia o naborze wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.pdf

DOCWniosek o udzielenie dotacji.doc

PDFUchwała nr 558.2021 z dnia 30.03.2021 roku w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2020 rok.pdf

PDFUchwała nr 556.2021 z dnia 11.03.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2021 rok.pdf

PDFUchwała nr 554.2021 z dnia 11.03.2021 roku w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego.pdf

PDFWykaz ofert z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury.pdf

PDFWykaz ofert z zakresu kultury fizycznej.pdf

PDFUchwała nr 555.2021 z dnia 11.03.2021 roku w sprawie przyznania nagrody okolicznościowej Starosty Ostrołęckiego.pdf

PDFUchwała Nr 552 z dnia 03.02.2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego.pdf

PDFRegulamin pracy Komisji.pdf

PDFUchwała nr 549 z dnia 23.02.2021 roku w sprawie wyboru instytucji finansowej.pdf

PDFUchwała nr 541 z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie przyznania nagrody okolicznościowej Starosty Ostrołęckiego.pdf

PDFUchwała nr 532 z dnia 29.01.21 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2021 rok.pdf

PDFUchwała nr 538 z dnia 29.01.21 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2021 roku zadań publicznych.pdf

PDFZałącznik do Uchwały nr 538 ogłoszenie do komisji konkursowej.pdf

DOCXFormularz zgloszenia kandydata.docx

PDFUchwała nr 525 z dnia 21.01.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2021 rok.pdf

PDFUchwała Nr 530 w sprawie przyznania nagrody okolicznościowej Starosty Ostrołęckiego z dnia 21.01.2021 roku.pdf

PDFUchwała Nr 529 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury fizycznej z dnia 21 .01.2021 roku.pdf

PDFOgłoszenie na otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury fizycznej.pdf

PDFUchwała Nr 528 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury z dnia 21.01.2021.pdf

PDFOgłoszenie na otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury.pdf

PDFUchwała nr 518 w sprawie przyznania nagród okolicznościowych Starosty Ostrołęckiego z dn. 17.12.2020 roku.pdf

PDFUchwała nr 502 w sprawie przyznania dorocznej nagrody Starosty Ostrołęckiego z dn. 03.12.2020 roku.pdf

PDFUchwała nr 501 w sprawie przyznania dorocznych nagród Starosty Ostrołęckiego za 2020 rok z dn. 03.12.2020 roku.pdf

PDFUchwała Nr 506 z dn. 03.12.2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2020 rok.pdf

PDFUchwała nr 490 z dn. 20.11.2020 w sprawie przyznania nagrody okolicznościowej Starosty Ostrołęckiego.pdf

PDFUchwała Nr 487 z dn. 20.11.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF na lata 2020-2030.pdf

PDFUchwała Nr 488 z dn. 20.11.2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2020 rok.pdf

PDFUchwała Nr 481 z dn. 13.11.2020 - w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Ostrołęce w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2021 rok .pdf

PDFUchwała Nr 480 z dn. 13.11.2020 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Ostrołęce w sprawie uchwalenia WPF na lata 2021-2030.pdf

Wersja XML