Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs "Choroby a zdrowie człowieka" rozstrzygnięty

W Zespole Szkół Powiatowych im. Papieża Jana Pawła II w Czerwinie 30 marca  odbył się XII Konkurs Biologiczny pod patronatem Starosty Ostrołęckiego.  W konkursie wzięło udział 30 uczestników z dziesięciu szkół podstawowych i pięciu szkół ponadpodstawowych.  Tegoroczne hasło konkursu „Choroby a zdrowie człowieka”. Celem konkursu  było promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych, odkrywanie i rozwijanie uzdolnień młodzieży oraz motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w tym zakresie, pobudzanie twórczego myślenia oraz wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, pogłębianie wiedzy i umiejętności na temat chorób, a także ich wpływu na zdrowie człowieka, wdrażanie uczniów do samokształcenia , promowanie pracy szkół i nauczycieli.

Laureaci konkursu:

W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce: Filip Gajewski -Zespół Placówek Oświatowych w Wąsewie

II miejsce: Amelia Wojciechowicz- Zespół Placówek Oświatowych w Wąsewie

III miejsce: Aleksandra Wojciechowicz- Zespół Placówek Oświatowych w Wąsewie

Wyróżnienia otrzymali:

Bartosz Tyszka- Szkoła Podstawowa w Piskach

Natalia Adamczyk- Szkoła Podstawowa w Lubotyniu

Julia Dymerska- Szkoła Podstawowa w Goworowie

Kinga Gumowska- Szkoła Podstawowa w Troszynie

Szymon Sadowski- Szkoła Podstawowa w Troszynie

W kategorii szkół ponadpodstawowych:

I miejsce: Sylwia Dzbeńska - Zespół Szkół Powiatowych w Czerwinie

II miejsce: Szymon Pazuła- Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie

III miejsce: Magdalena Duszak- Zespół Szkół Powiatowych w Myszyńcu

Wersja XML