Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Połączenie alarmowe 998 przejmie CPR w Radomiu

Od 20 maja 2021 r. w województwie mazowieckim rozpocznie się przejęcie obsługi numeru alarmowego 998 przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu. 

W wyniku przełączenia i koncentracji numeru alarmowego 998 mieszkaniec powiatu ostrołęckiego, wybierając numer alarmowy straży pożarnej 998 zarówno z telefonu stacjonarnego jak i komórkowego, połączy się z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu. 

Podstawowe zalety koncentracji numerów alarmowych:

Przejęcie numeru 998 na 112 na terenie powiatu ostrołęckiego ustalono na  31  maja 2021 r.

 

Wersja XML