Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udzielone dotacje w roku 2020

Obiekt Zakres prac/ Wykonane prace w ramach udzielonej dotacji Wnioskodawca Wysokość przekazanej dotacji (zł)
Kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Lipnikach

Wymiana posadzek w prezbiterium. Prace polegały na : wykonaniu warstw wyrównawczych pod posadzki z zaprawy cementowej, wykonanie posadzki z płytek ceramicznych i okładzin schodów.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najśw. Serca Jezusowego w Lipnikach 60 000
Kościół Parafialny p.w. Św. Bartłomieja Ap. w Baranowie

Wymiana pokrycia wież w ramach, których wykonano: ustawienie rusztowań, roboty rozbiórkowe, pokrycie dachu, obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe,  remont instalacji odgromowej

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

przed remontem              po remoncie

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Bartłomieja Ap. 100 000
Kaplica cmentarna na cmentarzu parafialnym w Rzekuniu

Prace konserwatorskie stolarki okiennej i drzwiowej kaplicy cmentarnej. Prace polegały na: demontażu elementów ruchomych stolarki, wykonaniu napraw według programu prac konserwatorskich, montażu elementów stolarki po konserwacji.

PDFKaplica w Rzekuniu przed remontem.pdf
PDFKaplica w Rzekuniu po remoncie.pdf

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu 27 165
Kościół p.w. Św. Michała Archanioła w Czarni

Wykonanie sygnalizacji przeciwpożarowej, zakres robót obejmował: wykonanie centrali systemu sygnalizacji pożaru, dobór elementów detekcji systemu pożarowego, dobór elementów sygnalizacji systemu pożarowego, sprawdzono  uruchomiono system, dokonano przeszkolenia.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Czarni k. Lipnik 17 835
Ogrodzenie kościoła pw.  Ducha Świętego w Kadzidle

Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego ogrodzenia z końca XIX w. okalającego neobarokowy parafialny Kościół p.w. Świętego Ducha w Kadzidle, zakres prac obejmował: remont cokołu i murowanych słupów ogrodzenia, odtworzenia częściowego gzymsów na słupach, wykonanie obróbek blacharskich na czapach słupków, oczyszczenie, zaimpregnowanie i malowanie przęseł stalowych.

PDFOgrodzenie kościoła w Kadzidle przed remontem.pdf
PDFOgrodzenie kościoła w Kadzidle po remoncie.pdf

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Ducha Świętego w Kadzidle 70 000
Dwór w Przystani

Remont elementów dworu zabytkowego w Przystani, zakres wykonanych prac: wymiana rynien i rur spustowych, wymiana/naprawa obróbek blacharskich, wymiana/odtworzenie czap wieńczących murek kamienny okalający taras, remont tarasu nad wejściem głównym do budynku, czyszczenie i malowanie elementów drewnianych.

PDFDwór w Przystani przed remontem.pdf
PDFDwór w Przystani po remoncie.pdf

Gmina Olszewo-Borki 25 000
Wersja XML