Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXI sesja Rady Powiatu w Ostrołęce - oglądaj na żywo

Porządek obrad:

 

https://www.facebook.com/100054205681427/videos/275274894289365?notif_id=1620904186143432¬if_t=live_video&ref=notif

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2021 – 2030,
2)    zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2021 rok,
3)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Baranowo.

5. Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji Programu Współpracy Powiatu Ostrołęckiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2020 rok.

6. Zapoznanie z informacją z realizacji Planu Pracy Rady Powiatu w 2020 roku.

7. Sprawozdanie Starosty Ostrołęckiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie od  poprzedniej sesji Rady Powiatu.

8. Komunikaty i sprawy organizacyjne.

9. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia radnych.

10. Zakończenie obrad XXXI sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.

Wersja XML