Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetargi

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 roku zamówienia przeprowadzane są na Platformie Zakupowej:

PLATFORMA ZAKUPOWA POWIATU OSTROŁĘCKIEGO


Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, na lata 2022-2023

Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie digitalizacji operatów technicznych dotyczących pomiarów sytuacyjno-wysokościowych zgromadzonych w PODGiK w Ostrołęce

Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie digitalizacji dokumentacji źródłowej pochodzącej z lat 2015-2018 zgromadzonej w PODGiK w Ostrołęce

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrołęce

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie

Remont pomieszczeń biurowych adaptowanych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrołęce

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie

Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie digitalizacji dokumentacji źródłowej do celów prawnych zgromadzonej w PODGiK w Ostrołęce

Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Ostrołęka i Myszyniec

Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie digitalizacji dokumentacji źródłowej zgromadzonej w PODGiK w Ostrołęce dla gminy Olszewo-Borki

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego przy ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila” 15 w Ostrołęce

Przetarg nieograniczony na "Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) i bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla gminy Baranowo"

Przetarg nieograniczony na: „Cyfryzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie digitalizacji dokumentacji źródłowej zgromadzonej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrołęce dla gminy Lelis”

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Ostrołęckiego w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2023.pdf - link do strony z ogłoszeniem przetargu: BIP
 

Wersja XML