Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strażnice OSP - 2021

Informujemy, że Powiat Ostrołęcki przystąpił do realizacji zadania pod nazwą STRAŻNICE OSP - 2021.

Celem zadania jest zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych, poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego poprzez udzielenie pomocy finansowej na remont lub modernizację budynków strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu ostrołęckiego. Uruchomienie ww. zadania poprawi komfort pracy strażaków-ochotników, a także podniesie poziom zabezpieczenia sprzętu specjalistycznego przechowywanego w strażnicach, tym samym wpłynie na podniesienie poziomu ratownictwa i bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa mazowieckiego.

Wysokość wsparcia wynosi:

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej może złożyć wyłącznie: wójt, burmistrz na formularzu znajdującym się w załącznikach poniżej.

Gmina może złożyć wniosek na remont lub modernizację tylko jednej strażnicy OSP z terenu gminy.

Szczegółowy regulamin zadania do pobrania w załącznikach poniżej.


Załączniki:

DOCXStrażnice 2021 - regulamin.docx

DOCXWniosek o przyznanie pomocy finansowej.docx

DOCXWzór umowy z OSP.docx
 

Wersja XML