Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytania ofertowe

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 roku zamówienia przeprowadzane są również na Platformie Zakupowej:

PLATFORMA ZAKUPOWA POWIATU OSTROŁĘCKIEGO


Dostawa mebli wraz z montażem dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce

Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrołęce

Dostawa tonerów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrołęce

Zapytanie ofertowe na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych obejmujących 60 działek w gm. Troszyn

Zapytanie ofertowe na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych obejmujących 60 działek w gm. Troszyn

Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych z rolnych na leśne obejmujących 151 działek

Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych z rolnych na leśne obejmujących 148 działek

Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów

Dostawa komputerów, akcesoriów i oprogramowania

Dostawa laptopa i licencji MS Office

Zakup łodzi motorowej wraz silnikiem w celu ochrony wód rzeki Narew i jej dopływów

Wykonanie remontu pomieszczeń magazynowych użytkowanych przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce w budynku przy ul. Fieldorfa "Nila" w Ostrołęce

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń

Zapytanie ofertowe na kontrolę i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem bazy danych obiektów topograficznych i GESUT dla gminy Kadzidło

Wersja XML