Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Raporty o stanie powiatu


Raport o stanie powiatu za 2020 rok

Informujemy, że Zarząd Powiatu w dniu 31 maja  2021 roku przedłożył Radzie Powiatu w Ostrołęce Raport o stanie powiatu za 2020 rok. Raport ten będzie przedmiotem dyskusji na sesji Rady Powiatu zaplanowanej na dzień 15 czerwca 2021 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami artykułu 30a ust. 5 i 6 ustawy o samorządzie powiatowym, nad raportem przeprowadza się debatę, w której mogą zabrać głos bez ograniczeń czasowych radni powiatu  oraz mieszkańcy.
Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu.
Mieszkaniec powiatu, który  chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, powinien złożyć do Przewodniczącego Rady Powiatu w Ostrołęce pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie powinno być złożone najpóźniej w dniu 14 czerwca 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce,  pl. Gen. J. Bema 5, Biuro Rady Powiatu tel. (029) 29 764 28 15 wew. 105.

Mieszkańcy do głosu w debacie będą dopuszczani według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

PDFRaport o stanie Powiatu 2020.pdf

PDFWzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu.pdf


Raport o stanie powiatu za 2019 rok

Informujemy, że Zarząd Powiatu w dniu 17 lipca 2020 roku przedłożył Radzie Powiatu w Ostrołęce Raport o stanie powiatu za 2019 rok. Raport ten będzie przedmiotem dyskusji na sesji Rady Powiatu zaplanowanej na dzień 25 sierpnia 2020 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami artykułu 30 a ust. 5 i 6 ustawy o samorządzie powiatowym, nad raportem przeprowadza się debatę, w której mogą zabrać głos bez ograniczeń czasowych radni powiatu  oraz mieszkańcy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu.

Mieszkaniec powiatu, który  chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, powinien złożyć do Przewodniczącego Rady Powiatu w Ostrołęce pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie powinno być złożone najpóźniej w dniu 24 sierpnia 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce,  pl. Gen. J. Bema 5, Biuro Rady Powiatu tel. (029) 764 28 15 wew. 163.
Mieszkańcy do głosu w debacie będą dopuszczani według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

PDFRaport o stanie Powiatu 2019.pdf

PDFWzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu.pdf


Raport o stanie powiatu za 2018 rok

Informujemy, że Zarząd Powiatu w dniu 31 maja 2019 roku przedłożył Radzie Powiatu w Ostrołęce Raport o stanie powiatu za 2018 rok. Raport ten będzie przedmiotem dyskusji na sesji Rady Powiatu zaplanowanej na dzień 28 czerwca 2019 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami artykułu 30 a ust. 5 i 6 ustawy o samorządzie powiatowym, nad raportem przeprowadza się debatę, w której mogą zabrać głos bez ograniczeń czasowych radni powiatu  oraz mieszkańcy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu.

Mieszkaniec powiatu, który  chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, powinien złożyć do Przewodniczącego Rady Powiatu w Ostrołęce pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie powinno być złożone najpóźniej w dniu 27 czerwca 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce,  pl. Gen. J. Bema 5, Biuro Rady Powiatu tel. (029) 764 28 15 wew. 163.
Mieszkańcy do głosu w debacie będą dopuszczani według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

PDFRaport o stanie powiatu 2018.pdf

PDFWzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu.pdf


Wersja XML