Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jak pożyczyć środki unijne - webinarium

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy organizuje 11 czerwca 2021 r.   o godz. 11.00 webinarium z przedsiębiorcami z Mazowsza na temat nisko oprocentowanych, konkurencyjnych pożyczek z pieniędzy pozyskanych z programów unijnych, rządowych i samorządowych.  

 

Otrzymane środki mogą zostać przeznaczone na finansowanie następujących rodzajów kosztów kwalifikowanych, z wyłączeniem zakupów o charakterze konsumpcyjnym na:

a) sfinansowanie nabycia gruntu przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej;

b) zakup, budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych, biurowych i pomocniczych;

c) zakup, instalacja lub uruchomienie linii technologicznych i ich elementów, maszyn, urządzeń i aparatów;

d) zakup ręcznych narzędzi pracy i wyposażenia;

e) zakup środków transportu pionowego i poziomego (wózki widłowe, sztaplarki, wózki akumulatorowe, itp.);

f) zakup pojazdów, w tym samochodów osobowych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej lub samochodów rejestrowanych jako dostawcze;

g) zakup towarów handlowych;

h) zakup materiałów i surowców do produkcji, świadczenia usług lub prowadzenia prac naukowo-badawczych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;

i) zakup usług do prowadzonej działalności produkcyjnej, usługowej, handlowej i naukowo-badawczej, w tym na marketing i promocję;

j) zakup wartości niematerialnych i prawnych.

 

Więcej informacji: www.pozyczkimazowieckie.pl     

Wersja XML