Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pierwsza umowa na renowację zabytku podpisana

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce została 22 czerwca podpisana umowa dotycząca przekazania Gospodarstwu Leśnem Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ostrołęka dotacji Powiatu Ostrołęckiego w kwocie 10 000 zł na prace konserwatorskie rzeźby Chrystusa znajdującej się w zabytkowym parku dworskim w Przystani, gm. Olszewo-Borki.

Jest to pierwsza z umów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Ostrołęckiego w 2021 r., na które uchwałą nr XXXII/254/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. Rady Powiatu w Ostrołęce zostały przyznane dotacje Powiatu Ostrołęckiego.

Wersja XML