Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ważny komunikat: więcej czasu na zgłoszenie nabycia/zbycia pojazdu

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce  informuje, że z dniem 1 lipca 2021 r.  uległy zmianie terminy wynikające z Ustawy Prawo o ruchu drogowym, nakładające na właścicieli pojazdów obowiązek, pod groźbą sankcji karnych w kwocie od 200 do 1000 zł, dokonywania zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu (Art.78 Ust. 2 Pkt.1) oraz rejestracji pojazdów (Art.71 Ust.7).

Terminy te zostały wydłużone dla umów zawieranych od 01.07.2021 (do odwołania)  z 30 do 60 dni.

Wersja XML