Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dziś sesja Rady Powiatu. Oglądaj transmisję

Porządek Obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.   
2.    Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.  
3.    Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu. 
4.    Zapoznanie ze Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce za 2020 r. wraz z informacjami z realizowanych programów i strategii. 
5.    Podjęcie uchwał w sprawach: 
1)    udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Rzekuń, 
2)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzekuń,
3)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Goworowo, 
4)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2021 – 2030, 
5)    zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2021r., 
6)    zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Ostrołęckiego do realizacji projektu pn.: „Wchodzimy na rynek pracy!” w ramach RPO WM 2014 – 2020, 
7)    wyrażenia zgody na dokonanie zmiany warunków pracy i płacy radnemu Rady Powiatu. 
6.    Sprawozdanie Starosty Ostrołęckiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie od  poprzedniej sesji Rady Powiatu.   
7.    Komunikaty i sprawy organizacyjne. 
8.    Sprawy różne, wnioski i oświadczenia radnych.  
9.    Zakończenie obrad XXXV sesji Rady Powiatu w Ostrołęce. 

Wersja XML