Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt szkoleniowy Centrum e-Zdrowia

Informujemy, że Centrum e-Zdrowia jest w trakcie prowadzenia projektu szkoleniowego pod nazwą: „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”, w ramach którego realizuje szkolenia dotyczące Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (DM) oraz pozostałych e-usług udostępnianych w ramach informatyzacji obszaru ochrony środowiska.

Projekt skierowany jest do podmiotów leczniczych posiadających aktualny kontrakt z NFZ.

Więcej informacji na stronie akademiaedm.cez.gov.pl

Wersja XML