Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontakt

Powiat Ostrołęcki - Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

pl. gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka

NIP 758-23-59-776

tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81

ePUAP Starostwa Powiatowego w Ostrołęce


Zapraszamy do naszej siedziby

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki


Przyjęcia interesantów odbywać się będą w godzinach pracy  Starostwa, za wyjątkiem:

Wydziału Finansowego - kasy przy ul. Emila A. Fieldorfa "Nila" 15, gdzie interesanci przyjmowani będą

w poniedziałki i środy w godz. 8.00 - 15.00, we wtorki w godz. 8.00 - 17.00,

w czwartki w godz. 8.00 - 15.30 oraz w piątki w godz. 8.00. - 13.45

Wydziału Komunikacji i Drogownictwa - gdzie interesanci przyjmowani są:

w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 8.00 - 15.30

we wtorki w godz. 8.00 - 17.00

w piątki w godz. 8.00 - 14.00.


Budynek przy Placu Bema 5

Sekretariat - Grażyna Szymczyk

tel.: 29 764 36 45

fax: 29 764 32 81

Starosta Ostrołęcki - Stanisław Kubeł

Wicestarosta - Krzysztof Parzychowski


Kontakt z mediami - Magdalena Mrozek

tel. 577 604 504


Biuro Rady Powiatu i Zarządu Powiatu - Agata Mróz

tel.: 29 764 28 15

Nr pokoju Telefon wewnętrzny
Wejście od Placu Bema 105

Zespół Radców Prawnych - Radca Prawny: Tomasz Wadyński

tel.: 29 764 28 15

Nr pokoju Telefon wewnętrzny
24 160

Wydział Organizacji i Nadzoru - Sekretarz: Bogumiła Rybacka

tel.: 29 764 28 15

Nr pokoju Telefon wewnętrzny
3 110
2 111
7 112
8 113
33 114

Wydział Finansowy - Skarbnik: Aldona Kuciej

tel.: 29 764 24 54, fax: 29 764 23 05

Nr pokoju Telefon wewnętrzny
22 120
23 121
21 122
18 123
19 124

Wydział Promocji i Rozwoju - Dyrektor: Katarzyna Grodzka

tel. 29 764 27 49

Nr pokoju Telefon wewnętrzny
37 130
36 131
35 132
34 133

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych - Dyrektor: Magdalena Pietras

tel.: 29 764 20 79

Nr pokoju Telefon wewnętrzny
30 140
27 141
28 142

Wydział Bezpieczeństwa, Ochrony Informacji Niejawnych i Audytu - Dyrektor - Audytor wewnętrzny: Artur Romanik

tel. 29 764 49 32

Nr pokoju Telefon wewnętrzny
26 150
25 152
32 153 (obrona cywilna i obronność)
31 154 (zarządzanie kryzysowe)
32 - fax 155

Powiatowy Rzecznik Konsumentów - Marzena Święcicka

tel.: 29 764 28 15

Nr pokoju Telefon wewnętrzny
29 161

Budynek przy ul. Gen. Fieldorfa "Nila" 15

Wydział Geodezji - Dyrektor: Kazimierz Biedrzycki

tel.: 29 764 32 41, 764 32 42, 764 32 44, 764 32 85

fax: 29 714 16 29

Sekretariat - 29 714 16 00

Nr pokoju Telefon bezpośredni
103k 29 714 16 01 - Dyrektor
103j 29 714 16 00 - Sekretariat
103f 29 714 16 08 - ewidencja gruntów - gminy: Goworowo, Baranowo, Myszyniec, Czarnia
103d 29 714 16 12 - ewidencja gruntów - gminy: Rzekuń, Czerwin, Łyse
103d 29 714 16 13 - ewidencja gruntów - gminy: Rzekuń, Czerwin, Łyse
103e 29 714 16 14 - ewidencja gruntów - gminy: Kadzidło, Lelis
103e 29 714 16 15 - ewidencja gruntów - gminy: Olszewo-Borki, Troszyn
103f 29 714 16 07 - ewidencja - gminy: Goworowo, Baranowo, Myszyniec, Czarnia
103d 29 714 16 19 - ewidencja - gminy: Rzekuń, Czerwin, Łyse
103e 29 714 16 20 - ewidencja - gminy: Kadzidło, Lelis
103f 29 714 16 21 - ewidencja - gminy: Goworowo, Baranowo, Myszyniec, Czarnia
103e 29 714 16 28 - ewidencja - gminy: Olszewo-Borki, Troszyn
103d 29 714 16 30 - ewidencja - gminy: Rzekuń, Czerwin, Łyse
65d 29 714 16 47 - ewidencja
103c 29 714 16 24 - klasyfikacja
103c 29 714 16 11 - klasyfikacja

Kasa - Kasjerka: Barbara Pełtak

tel.: 29 714 16 16


Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Dyrektor - Małgorzata Szczepańska

tel. 29 764 49 32

Nr pokoju Telefon wewnętrzny
9 151 (rolnictwo i och. środowiska) - Budynek przy Pl. Bema 5

 

Nr pokoju Telefon bezpośredni
103k 29 714 16 01 - Dyrektor
103j 29 714 16 00 - Sekretariat
103g 29 714 16 06 - budownictwo - gminy: Lelis, Myszyniec
65d 29 714 16 17 - budownictwo - gminy: Kadzidło, Baranowo, Troszyn
65c 29 714 16 18 - budownictwo - gminy: Olszewo-Borki, Troszyn
103g 29 714 16 25 - budownictwo - gminy: Czarnia, Łyse
65b 29 714 16 26 - budownictwo - gminy: Rzekuń, Goworowo
65d 29 714 16 27 - budownictwo

Wydział Gospodarki Nieruchomościami - Dyrektor - Halina Koźlarzewska

Nr pokoju Telefon bezpośredni
103k 29 714 16 01 - Dyrektor
103j 29 714 16 00 - Sekretariat
103i 29 714 16 04 - gospodarka nieruchomościami
103h 29 714 16 05 - gospodarka nieruchomościami
103b 29 714 16 09 - gospodarka nieruchomościami
103b 29 714 16 10 - gospodarka nieruchomościami
103h 29 714 16 22 - gospodarka nieruchomościami
103i 29 714 16 23 - gospodarka nieruchomościami

Wydział Komunikacji i Drogownictwa - Dyrektor: Leszek Sutnik

tel.: 29 764 32 43

Nr pokoju Telefon wewnętrzny
125a 284 - Dyrektor
125 280 - Sekretariat
125 281 - transport
127 285 - drogi, instruktorzy nauki jazdy, ośrodki szkolenia kierowców
129 286 - prawo jazdy
131 288 - transport
133 290 - stacje diagnostyczne, holowanie pojazdów
54/1 240 - wydawanie praw jazdy, licencji
54/2 242 - wydawanie praw jazdy, licencji
54/3 241 - rejestracja pojazdów
54/b 252 - rejestracja pojazdów
54/a 256 - rejestracja pojazdów
58 254 - wydawanie dowodów rejestracyjnych

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej - Kierownik: Ewa Wilimczyk

tel.: 29 760 22 66

Nr pokoju Telefon wewnętrzny
15a 231 - Kierownik
15a 232
15a 233
15a 234

Budynek przy ul. 11 Listopada 68

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dyrektor: Edyta Pędzich

Nr pokoju Telefon bezpośredni
  29 764 62 33 - Dyrektor
  29 764 62 33 - fax
  29 764 62 33 - Poradnia Rodzinna (psycholog, prawnik)
  29 764 62 33 - stanowiska ds. rehabilitacji społecznej
  29 764 23 38 - zespół ds. pieczy zastępczej
  29 764 23 38 - stanowisko ds. świadczeń, pracownik socjalny
  29 764 57 88 - księgowość
  608 321 189 - pracownik socjalny ds. wychowanków pieczy zastępczej
  608 320 317 - pracownik ds. osób niepełnosprawnych

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - Elżbieta Mierzejewska

tel.: 29 764 31 42

Nr pokoju Telefon wewnętrzny
14 114
15 116

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - Przewodnicząca: Anida Bielacka

pok. 14-15

tel.: 73 4155 153


Wersja XML