Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XIII edycja konkursu „Innowator Mazowsza”

Zapraszamy do udziału w XIII edycji konkursu „Innowator Mazowsza”. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie młodych talentów pośród naukowców i firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które opracowały i wdrożyły innowacyjne rozwiązania w regionie Mazowsza.

Idea Konkursu polega na wspieraniu i promowaniu roli innowacyjności w rozwoju gospodarczym regionu i zdobywaniu kompetencji opartych na nowoczesnych technologiach. Konkurs ma także za zadanie zawiązywanie i propagowanie współpracy pomiędzy środowiskiem nauki, biznesu i Samorządem Województwa mazowieckiego.

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach: Innowacyjna Firma oraz Innowacyjny Naukowiec.

Nabór wniosków trwa do 7.09.2021 r.

Łączna pula nagród to aż 113 tys. zł oraz atrakcyjne nagrody od Partnerów Konkursu.

Zgłoszenie do konkursu odbywa się za pomocą formularzy dostępnych pod: innowatormazowsza2021.pl

Wersja XML