Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Punkt Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przeprowadził się do Drwęczy

Od 19 sierpnia Punkt Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rzekuniu mieści się w tymczasowym punkcie w Drwęczy - w budynku świetlicy, na przeciwko Szkoły Podstawowej (Drwęcz 46, 07-411 Rzekuń).

Zajęcia diagnostyczne i terapeutyczne prowadzone przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną odbywają się tymczasowo w trzech pomieszczeniach przeznaczonych na gabinety: psychologiczno – pedagogiczny, logopedyczny oraz salę rehabilitacji i integracji sensorycznej, z osobną łazienką i korytarzem. Budynek został udostępniony na potrzeby Poradni  przez wójta gminy Rzekuń, Bartosza Podolaka.

Pomieszczenia  znajdują się na parterze,  z odrębnym, niezależnym wejściem. Są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pomieszczenia zostaną doposażone w niezbędne meble, sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Docelowo planowane jest całkowite przeniesienie siedziby Poradni w Rzekuniu z budynku Zakładu Obsługi Gminy Rzekuń przy ul. Kolonia 1B do budynku w Drwęczy. Jest on  w bardzo dobrym stanie technicznym, spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wszystkie udogodnienia w nowej siedzibie będą miały wpływ na poprawę dostępności dla osób korzystających z pomocy Poradni.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana będzie w dalszym ciągu w miejscu zamieszkania bądź nauki, przy całkowitym zachowaniu środków bezpieczeństwa, również podczas  pandemii.  

 

 

Wersja XML