Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.483.2021

 

1. Numer ewidencyjny zgłoszenia budowy BOŚiR.6743.483.2021
2. Data zgłoszenia budowy 25 sierpnia 2021 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Anna i Roman Zakrzewscy
4. Adres projektowanego obiektu działka nr ew. 107 w obrębie ewidencyjnym Kleczkowo, gm. Troszyn
5. Opis projektowanego obiektu wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym jednorodzinnym
6. Data wniesienia sprzeciwu ...............................................................................
7. Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu ...............................................................................

 

Wersja XML