Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wóz dla druhów przekazany podczas Gminnego Dnia Strażaka w Czarni

Gminny Dzień Strażaka, który w Czarni świętowany był 11 września, był doskonałą okazją do przekazania druhom z OSP nowego wozu ratowniczo-gaśniczego. 

- Mamy ufność, że z Bożą pomocą będzie on służył nam strażakom i ludziom będącym w potrzebie długo i szczęśliwie. Pragnę przy tej okazji również bardzo podziękować wszystkim strażakom z naszej jednostki, którzy przyczynili się do zakupu i sprowadzenia nowego wozu ratowniczo-gaśniczego a przede wszystkim naczelnikowi T. Dąbrowskiemu oraz byłemu prezesowi jednostki OSP w Czarni St. Samslowi za osobiste zaangażowanie i poświęcony czas - mówił podczas uroczystości prezes OSP w Czarni, Krzysztof Szydlik.

Ponadto  w imieniu wszystkich druhów podziękował za przyznane środki na zakup samochodu. Była to kwota  789,414 zł.

Narodowy oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przekazał 380,000 zł oraz dodatkowo 20,000 zł na zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego w akcjach ratowniczych. Firma  ALDO z Surowego Leszka i Andrzeja Długołęckich ufundowała  sprzęt ratowniczy do samochodu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało  180,000 zł, Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego - 100,000 zł, Powiat Ostrołęcki – 64,707 zł,  Gmina Czarnia – 64,707 zł.

- Bardzo Wam dziękujemy. Samochód będzie służył wszystkim ludziom będącym w bezpośrednim zagrożeniu pożarowym, w klęskach żywiołowych i innych wypadkach, chroniąc zdrowie i życie. Obiecujemy wykorzystywać go zgodnie z przeznaczeniem i adekwatnie do potrzeb - zapewnił prezes OSP. Przekazał także podziękowania dla Zarządu Województwa Mazowieckiego za przyznanie środków na zakup nowych mundurów dla orkiestry strażackiej w Czarni (15,000 zł). 

Podczas uroczystości zostali odznaczeni „Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”:

1. Dha Wiesława Duszak,

2. Dh Kamil Rydel,

3. Dh Bartłomiej Warych,

4. Dh Krzysztof Szydlik.

„Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”:

1. Dha Judyta Warych,

2. Dh Michał Warych,

3. Dh Kamil Szydlik,

 „Odznakę Strażak Wzorowy” nadano:

1. Dh Mariusz Ejzakowi,

2. Dh Sebastian Brakonieckiemu,

3. Dh Mariusz Dudzie,

4. Dh Bartosz Bałdydze,

5. Dh Adrian Tańskiemu,

6. Dh Andrzej Rydlowi.

Odznaką „Za wysługę lat” zostali odznaczeni:

 Za 40 lat służby – dh Stanisław Samsel s. Czesława,

 Za 10 lat służby – dha Duszak Wiesława, Dąbrowska Justyna, Rydel Judyta, Piórkowska Bożena, dh Duda Krzysztof, Szydlik Kamil.

 

 

Fot. Witold Kuczyński

 

 

 

 

 

 

Wersja XML