Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwodnica Ostrołęki: Zarząd Dróg Powiatowych zaprasza do konsultacji społecznych

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej

"Budowy drogi łączącej drogę krajową nr 53 w msc. Antonie Gmina Olszewo - Borki z drogą powiatową nr 2539W w msc. Łęg Przedmiejski Gmina Lelis".

Materiały informacyjne udostępnione zostaną także  na stronie internetowej www.zdp.ostroleka.pl w dniu 16.09.2021 r.

Opinie dotyczące przedsięwzięcia należy przesyłać  do dnia 30 września 2021 r. e-mailem na adres:  

pocztą tradycyjną na adres:

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka

Przesłane opinie imienne, podpisane (nie dotyczy wiadomości wysłanych e-mailem) i zawierające adres nieruchomości, której dotyczy opinia, zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych, środowiskowych i finansowych – uwzględnione.

Materiały graficzne zostaną również udostępnione na stronie  Gminy Lelis.

PDFPZT 1.5.pdf
PDFPZT 1.4.pdf
PDFPZT 1.3.pdf
PDFPZT 1.2.pdf
PDFPZT 1.1.pdf
PDFPlan orientacyjny.pdf
PDFkonsultacje -obwodnica Oki- Lelis.pdf
 

Wersja XML